Minister maakt lijst beschermde vlinders

DEN HAAG, 22 APRIL. Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij heeft een lijst gepresenteerd van vlinders die voortaan extra bescherming genieten. De zogenaamde rode lijst bevat 38 soorten bedreigde vlinders. Dagvlinders en libellen hebben van alle diersoorten het meest te lijden van de verslechtering van de natuur in Nederland. Veel soorten verdwijnen, terwijl de blijvers in veel minder gebieden voorkomen. Van de 75 inheemse soorten dagvlinders, zijn er nog 60 over. Daarvan worden 38 als bedreigd beschouwd.