Hollands Dagboek: Martin Batenburg

Martin Batenburg (1919, 's Gravenhage), oprichter en voorzitter van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV), was tot zijn pensionering personeelschef bij Philips te Eindhoven. Deze maand kwam Batenburg in het nieuws omdat het dagelijks bestuur en de AOV-fractie in de Tweede Kamer wilden dat hij zijn voorzitterschap opgaf. Batenburg was bovendien door het hoofdbestuur 'om gezondheidsredenen' op een onverkiesbare plaats voor de Eerste Kamer geplaatst. Inmiddels lijkt de positie van Batenburg door de talloze adhesiebetuigingen wat stabieler. Martin Batenburg woont met zijn echtgenote in bejaardenhuis Peppelrode te Eindhoven.

Woensdag 12 april

1. De telefoon gaat van 's morgens vroeg onophoudelijk. De telefoonstekker trek ik er niet uit, omdat ik iedereen, zowel journalisten als leden en belangstellenden, aan het woord wil laten. Het zijn vooral veel verontruste mensen, die zich zorgen maken over de toekomst van het AOV en bang zijn dat ik af zal knappen. Ik kan deze mensen geruststellen, want ik werk voor een goede zaak en ik mag niemand in de steek laten.

2. Leden, sympathisanten en journalisten die mij bellen of bezoeken verbazen zich over mijn opgewekte toon in de gespreksvoering, want velen denken en dachten, dat ik een gebroken man zou zijn. Het tegendeel is juist het geval. Wat nu is gebeurd, heb ik al sinds mei 1994 zien aankomen, toen mij duidelijk werd dat elementen die dachten vast in het zadel te zitten de beginselen en het gedachtengoed van het AOV meenden te moeten gebruiken als vlag voor hun eigenbelangen van macht, aanzien, vriendjespolitiek en leuke baantjes.Ik verafschuw dit soort van politiek waar ik niets mee van doen wil hebben.

3. Vandaag hebben wij een bijeenkomst van getrouwen om plannen te maken voor de toekomst van ons AOV en wat de eerste maatregelen zullen moeten zijn. In dit kader hebben wij een nieuwe ontmoeting gepland op vrijdag 14 april a.s. om 15.00 uur in één van de vergaderzalen van het Verzorgings- en Verpleeghuis Peppelrode te Eindhoven, alwaar alles eind 1994 is begonnen. Hierbij zal een kundig advocaat aanwezig zijn.

4. Ik werd o.a. ook gebeld door AVRO's Televizier om afspraken voor opnamen te maken, die op 18 april a.s. zullen worden uitgezonden.

5. Mijn gedachten zijn voortdurend bezig met het AOV en het klankbord in de samenleving.

6. Het is nu 01.30 uur en ga naar bed. Ondanks alles slaap ik heel goed!

Donderdag

1. Mijn vrouw, die hulpbehoevend is en in feite de grootste offers brengt, heeft vandaag een verdrietige bui omdat ik alweer naar een vergadering moet. Ditmaal moet ik naar het Provincie-huis Den Bosch.

2. Ik beloof haar: “Zo gauw ik een goed opvolger gevonden heb, een man die met bezieling het werk van voorzitter en leider van ons Algemeen Ouderen Verbond kan en wil voortzetten dan wil en kan ik meer aandacht aan je besteden.”

3. Ik heb wel eens de gedachte gehad: Was ik hiermede maar nooit begonnen, maar ik had geen keus. Er moet iets gebeuren. Datgene wat in mijn hart leefde en waartegen ik geen weerstand kon bieden.

4. De reden van het succes van ons AOV is het feit dat in de samenleving voor ons gedachtengoed een groot klankbord is van mensen die meevoelen en meedenken en waarvan een zeer groot deel zich in de steek gelaten voelt. Ik mag die mensen niet in de steek laten, dus moet ik verder. Maar het is wel een zware opgave. Vooral als je met lieden te maken krijgt, die op kousevoeten en met ogenschijnlijke goede bedoelingen ons Verbond zijn binnengedrongen, die van het AOV een gewone politieke partij willen maken waar niemand op zit te wachten.

5. Wij hebben een Verbond opgericht van mensen, die solidair willen zijn, die zich willen inzetten voor het welzijn van allen, maar in het bijzonder voor de zwakken en achtergestelden onder ons.

6. De telefoon houdt niet op. Als ik niet thuis ben, trekt mijn vrouw de telefoonstekker er wel eens uit om te rusten. Zij kan er niet zo goed tegen en daar heb ik zorgen over.

7. Tussen het werk door gaan mijn gedachten voortdurend over wat hierboven staat geschreven en vraag ik mij dikwijls af of ik het wel goed genoeg doe. Maar dan roep ik mijn Schepper te hulp en vraag ik om kracht en wijsheid.

8. Het is nu 02.00 uur geworden en ik ga naar bed.

Vrijdag

1. De telefoon gaat nog steeds onophoudelijk. Ik ontmoet om 11.00 uur de Heer Rob Elslander, vice-voorzitter in het AOV-bestuur van de provincie Noord-Brabant, een van de actievoerders, die mij in de Eerste Kamer wil zien. We moeten de bijeenkomst van getrouwen voorbereiden die vanmiddag om 16.00 uur zal beginnen. We moeten de juiste weg zien te vinden om uit de impasse te geraken. De telefoon moet uitgeschakeld worden, anders is een gesprek niet mogelijk.

2. Om 14.00 uur komt een televisieploeg opnamen maken in Huize Peppelrode waar het AOV in het najaar 1993 geboren is. Ik vraag mij af of dit een voorteken is; Goede Vrijdag; Pasen; Een vernieuwde start op de plek waar onze nieuwe gedachte geboren is. Ik kom tijd tekort en ben te laat op de genoemde bijeenkomst, tijdens welke de aanwezigen de Kruisdood van Jezus Christus, mijn grote voorbeeld, hebben herdacht.

3. Wij hebben gedragslijnen besproken, die volgens het gedachtengoed, programma en vooral de Statuten van het Algemeen Ouderen Verbond moeten worden nageleefd en waaraan in het (recente) verleden niet exact is voldaan. In die geest hebben wij besluiten genomen en zullen er morgen brieven uitgaan inzonder aan diegenen, die menen het recht te hebben mijn aftreden als voorzitter van het AOV te eisen, waaraan ik geen gevolg kan geven omdat alleen de algemene ledenvergadering bevoegd is dienaangaande beslissingen te nemen die ik zal respecteren.

4. De bijeenkomst eindigt om ±19.00 uur. De AVRO staat te wachten om het resultaat van onze besprekingen te vernemen en te filmen. De heer André Rennenberg, lid van het dagelijks bestuur AOV en Wethouder in de Eindhovense Gemeenteraad, alsmede de heer Rob Elslander en ik deden hiervan verslag.

5. Na afloop van de genoemde bijeenkomst heb ik Rina v.d. Kolk, benoemd Statenlid in de provincie Utrecht en haar dochter Corien uitgenodigd om nog wat na te praten.

Zaterdag

1. Ik heb geprobeerd wat uit te slapen, maar de telefoon rinkelt weer. Ik moet herhalen dat het veelal mensen zijn, die zich zorgen maken over de afloop van het conflict. Ik ontvang ook brieven van mensen die zich juist nu in deze situatie als lid aanmelden van het Algemeen Ouderen Verbond en mij daarmede een hart onder de riem steken.

2. Er moeten boodschappen worden gedaan, anders hebben wij de Paasdagen niet te eten. Brieven komen binnen, die ik gedurende de Paasdagen maar zal doornemen. Een uitgebreide fax kwam binnen van de heer Erik van der Meulen van het A.N.P.

3. Ter gelegenheid van de verjaardag van de heer Dr.Ir. Frits J. Philips op Eerste Paasdag 16 april a.s. heb ik een bloemstuk gekocht en bij hem thuis gebracht. Dit laat ik in geen geval door een bezorger doen. Dat doe ikzelf!!! Onderweg heb ik om mijn vrouw te plezieren een doos gebak gekocht, waarvan wij met een kopje koffie zullen smullen.

4. In het begin van de avond kwam mijn zoon Berry met zijn vrouw Marianne op bezoek. Berry steekt veel energie in het AOV. Daar wordt dan meestal over gesproken. Af en toe komt mijn broer Jan (74) binnenvallen, zoals dat ook vandaag gebeurde.

5. Van mijn andere zonen Theo, Martin, Hans en mijn dochter Rini ontvang ik ook veel steun en bemoediging. Zij zeggen soms: Vader, je bent met een gigantisch en mooi werk begonnen, laat je niet van de wijs brengen! De kamer van mijn kleinzoon Bas hangt vol met affiches en folders van het AOV, die hij aan iedereen laat zien. Hij is beretrots op z'n Opa en daarvan krijg ik tranen in mijn ogen.

6. Het is, nu ik de laatste regel schrijf, alweer 01.00 uur geworden en ik ga naar bed met de gedachte dat ik hopelijk morgenochtend een uurtje mag uitslapen, maar eerst ga ik op mijn knieën om mijn Schepper eer en dank te bewijzen. Dat doe ik elke dag omdat ik aan Hem mijn Leven heb te danken en daar moet ieder mens zich van bewust worden.

Zondag

1. Vanmorgen heb ik heerlijk kunnen uitslapen. Om 11.00 uur kwam ik pas uit mijn bed. Voor een enkele maal is dat toch wel heerlijk. De telefoon heeft ons vandaag rust gegund.

2. Mijn vrouw en ik hebben een leuk vooruitzicht. Berry en zijn vrouw Marianne hebben ons te eten gevraagd en we moeten om 12.00 uur al komen. Het was een heerlijke rustige middag, hoewel we af en toe nog eens schaterend hebben gelachen omdat er oude koeien uit de sloot werden gehaald waarbij de kwajongensstreken van onze zonen weer eens voor het voetlicht kwamen.

3. Als de trein van het AOV goed op de rails staat en kan vertrekken, en mij de tijd van leven overblijft, dan hoop ik een boek te mogen schrijven over mijn leven met als culminatiepunt: het ontstaan van het AOV, het gedachtengoed en de beginselen daarvan, het klankbord in de samenleving hiervoor en de successen die het AOV heeft behaald.

4. De heer André Rennenberg, mede-oprichter van het eerste uur van het AOV en ik werden uitgenodigd om bij het grote verjaardagsfeest vanmiddag om 17.00 uur ter ere van de 90-jarige Dr.Ir. Frits J. Philips aanwezig te zijn in het grote en mooie muziekcentrum aan de Heuvelgalerie te Eindhoven dat zijn naam draagt, alwaar een schitterend concert en receptie werd gehouden. André en ik hebben daar vele prominenten ontmoet en gesproken. In de eerste plaats feliciteerden wij die grote geweldige man, wiens naam in de gehele wereld geroemd wordt, Dr.Ir. Frits J. Philips met zijn 90ste verjaardag. Hij voegde ons toe: “Jullie redden het wel, hè?” O.a. hebben wij ook de voormalige president van het Philips-concern jonkheer van Riemsdijk gesproken, die vindt dat wij met een goed werk bezig zijn en dat hiervoor standvastigheid een eerste vereiste is. Hij heeft ons uitgenodigd voor een ontmoeting bij hem thuis.

Maandag

1. Vandaag is er niet veel te vermelden. Zo nu en dan een enkel telefoontje o.a. van dhr. Jule Paradijs van de Telegraaf, die vroeg of er nog iets nieuws te melden was.

2. Ik heb de gehele middag besteed om uittreksels te maken uit mijn dagboek op verzoek van het NRC Handelsblad.

3. Het plan dat ik had om de inmiddels binnengekomen brieven vandaag door te nemen, heb ik laten varen omdat ik voel dat ik aan wat rust toe ben. Beste briefschrijvers, wilt U mij a.u.b. hiervoor excuseren, maar de komende week zal ik Uw brieven lezen.

4. Ik neem vanavond afstand van alle beslommeringen en ga vroeg naar bed. Morgen wacht mij weer een drukke dag.

Dinsdag 18 april

1. Ik moet vandaag om 9.00 uur in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch zijn voor mijn beëdiging als Statenlid en verdere zaken die op het programma staan.

2. Ik heb mijn vrouw zover gekregen om mee te gaan. Zij neemt wat extra medicijnen mee om een groot deel van de dag zo goed mogelijk door te komen. Na de pauze heb ik haar naar een rustig plekje gebracht, want het werd toch wat teveel voor haar.

3. De vergadering was ongeveer om 14.30 afgelopen en wij hebben van een heerlijke lunch mogen genieten. Ik was blij dat ik haar bij me had en ze werd door iedereen als een prinses behandeld. Ze had er gelukkig geen spijt van dat ze was meegegaan.

4. Tijdens de vergadering werden mij briefjes gebracht van journalisten die van mij het laatste nieuws wilden vernemen.

5. Om 17.00 uur waren we weer thuis, maar van uitrusten kwam niets, want de telefoon liet dat niet toe.

6. Na de uitzending van AVRO's Televizier, die om 21.30 uur begon, kwamen weer vele adhesiebetuigingen uit het hele land binnen.

7. Het is nu 24.00 uur. Ik maak nog even het verslag van vandaag en dan is het wel genoeg geweest, dan ga ik naar bed.

    • Martin Batenburg