E. Brouwers; Koninklijk adviseur met gevoel voor nieuws

Leerling-verslaggever in de provincie Groningen (1956), sportverslaggever bij Studio Sport en later nieuwslezer bij het NOS-journaal (tot najaar 1977), hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden en vanaf 1983 tot heden directeur van de persdienst van het electronicaconcern Philips. Kort samengevat is dit de carrrière van Eef Brouwers (56), die in september de nieuwe hoofddirecteur wordt van de Rijksvoorlichtingsdienst als opvolger van M.J.D. van der Voet die met pensioen gaat. Een 'koninklijke' benoeming want het is een publiek geheim dat bij de vervulling van deze vacature het staatshoofd over een vetorecht beschikt.

Rijks Verlovingsdienst werd de RVD in de jaren zestig gekscherend genoemd. Het waren de jaren van veel ophef veroorzakende koninklijke huwelijken. Op dat terrein heeft de RVD het de afgelopen decennia uitermate rustig gehad. Maar met veel koninklijk nageslacht op een huwbare leeftijd lijken de rustige tijden voor de RVD en dus ook voor de hoofddirecteur op dit punt voorbij. In het takenpakket van de hoogste baas bij de RVD zit behalve voorlichting over tevens advisering aan het koninklijk huis.

Het publiek kent de hoofddirecteur van de RVD vooral als de man naast de minister-president. Letterlijk: op de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad zit hij altijd naast hem. Ten tijde van kabinetsformaties is hij de vaste begeleider van de informateur(s) en formateur. Aan hem de taak de vaak mistige onderhandelingen te duiden tegenover de parlementaire pers. Hoe ingewikkelder de kabinetsformatie, hoe groter de rol van de woordvoerder. Toenmalig RVD-hoofdirecteur Van der Wiel kon zich in die hoedanigheid tijdens de schimmige en hilarische kabinetsformaties van de jaren zestig en zeventig ontwikkelen tot een waar orakel van Den Haag. Maar met de verzakelijking van de kabinetsformaties werd de positie van de eerste man van de RVD minder pregnant. Vandaar dat er nu ook gemakkelijker iemand van buiten het Haagse circuit kon worden aangetrokken.

Onder Brouwers als directeur van de Persdienst heeft Philips zich geopend als een oester. Met Brouwers nog op dezelfde stoel heeft Philips zich uiteindelijk ook weer gesloten, maar dat gebeurde wel tégen de zin van Brouwers. Toen hij in januari 1983 aantrad bij Philips was het bedrijf volledig naar binnen gericht en in zichzelf gekeerd. Brouwers leerde de top van Philips zich te profileren en openlijk stelling te nemen. Daarbij wierp hij zich niet op als propagandist maar als intermediair tussen journalistiek en bedrijfsbelang, omdat hij wist dat voorlichting op dat grensvlak het meest effect sorteert. In crisissituaties heeft hij op de achtergrond een belangrijke beleidsbepalende rol gespeeld.

Ooit presenteerde Brouwers AVRO's 'Zomerkwis'. In 1977 werd hij benoemd tot hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden, de krant waar hij jaren eerder als regio-verslaggever had gewerkt. De huidige Nieuwsblad-hoofdredacteur D.T. Dalmolen, die onder Brouwers werkte als chef nieuwsdienst, omschrijft hem als een man met gevoel voor het nieuws. Dalmolen denkt dat Brouwers goed op zijn plek zit bij de RVD. Hij verwacht dat de nieuwe directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, net als hij bij Philips heeft gedaan, meer openheid van zaken wil geven. “Hij staat dicht bij de journalistiek en weet precies wat journalisten willen.”