Duitse eenheid kostte Frans Maas veel geld

AMSTERDAM, 22 APRIL. De Duitse eenwording heeft de Frans Maas Groep (internationale expeditie en logistieke dienstverlening) veel geld gekost. In afwijking van de gebruikelijke bedrijfspolitiek van de Venlose transporteur (hoewel het bedrijf zich liever afficheert als logistiek dienstverlener), had Frans Maas in Duitsland een nationaal transportnetwerk opgebouwd, waarvan het bedrijf na de euforiestemming rond de val van de Muur veel profijt verwachtte. De realiteit bleek anders.

Vorig jaar werd het expeditie- en transportbedrijf gedwongen zich geheel terug te trekken uit het sterk verliesgevende binnenlands transport in Duitsland. Dat kost 300 van de 900 werknemers in Duitsland hun baan.

De aanleiding tot de verslechterde situatie in Duitsland was de liberalisatie van de vaste tarieven, die aanvankelijk via een vergunningenstelsel tot stand kwamen, maar vorig jaar in fasen werden losgelaten. Daardoor ontstond een enorme overcapaciteit. In de zich in de schaduw daarvan losbrandende concurrentiestrijd kelderden de tarieven met ruim 30 procent, waardoor veel lokale transporteurs in de rode cijfers belandden. Na een intern onderzoek besloot Frans Maas zich van de Duitse activiteit, waar vorig jaar een verlies op werd geleden van 15 miljoen gulden, te ontdoen. Het binnenlandse vervoer in Duitsland zal Frans Maas, zoals het dat ook in alle andere landen in Europa doet, voortaan uitbesteden aan lokale agenten.

De reorganisatie in Duitsland zadelde Frans Maas, ooit opgericht door een Venlose caféhouder, op met een buitengewone last van 22 miljoen gulden. Hoewel een deel van dit geld is gebruikt voor de 'afwaardering' van een drietal bedrijven in de divisie Special Freight and Transport Services., die voornamelijk met het transport van textiel zijn belast. In januari en juni, waarin respectievelijk de zomer- en wintercollectie moet worden vervoerd, is er in deze sector sprake van een piek. De andere maanden werkt deze sector met een veel te lage beladingsgraad.

De buitengewone last van 22 miljoen was er de oorzaak van dat Frans Maas, uitgegroeid van de 'vervoerder op de hoek' tot een Europees concern met 140 vestigingen in 16 landen waar 4.000 mensen werken, vorig jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar in de rode cijfers terecht kwam. Had het bedrijf tijdens de halfjaarcijfers in juli nog voorspeld dat na het verlies van 2,7 over 1993, over 1994 op een bescheiden winst mocht worden gerekend, tijdens een toelichting op de jaarcijfers moest de dit jaar aangetreden nieuwe bestuursvorzitter R.A.A. Oliemans toegeven dat die prognose veel te optimistisch is geweest. Het netto verlies over 1994 kwam uit op 14,4 miljoen gulden. Ondanks het feit dat het bedrijfsresultaat vorig jaar is toegenomen van 16,2 tot 25,9 miljoen gulden.

Voor dit jaar wordt een aanzienlijke verbetering verwacht van het resultaat. Bovendien rekent Frans Maas op winstherstel en hervatting van dividend. Het Limburgse bedrijf denkt dat ondermeer te bereiken door de positieve effecten van lopende en voorgenomen reorgansaties, produktiviteitsverbetering, kostenreductie en verbeterde marktomstandigheden.

In tegenstelling tot veel andere bedrijven zegt Frans Maas geen last te hebben van de Amerikaanse dollar. Ook de invoering van het Eurovignet voor transporteurs, kosten die voortvloeien uit douaneconflicten over de liberalisatie van het wegverkeer en verzekeringspremies voor diefstal van auto's met gewilde goederen als hifi-apparatuur, vormen volgens het bedrijf nauwelijks een bedreiging voor de resultaten bij Frans Maas. Het bedrijf richt zich op twee kernactviteiten: het goederentransport met vrachtwagens binnen Europa en logistic services.

Vooral in deze laatste sector mag Frans Maas een aantal interessante bedrijven tot zijn klanten rekenen. Zoals AutoEuropa, de joint venture van Volkswagen en Ford in Portugal, waarvoor Frans Maas de complete logistieke service doet. Ondanks het verlies over 1994 waren in alle landen, met uitzondering van Duitsland en België, de resultaten positief. De omzet van Frans Maas bedroeg vorig jaar 1,25 miljard gulden. Veel aandacht werd geschonken aan een voorzichtige expansie in Oost- en Zuid-Europa. Wat de intercontinentale allianties betreft werden de samenwerkingsverbanden verstevigd met Yellow Freight System en KLM Cargo.