Betuwelijn komt er, 820 miljoen extra

DEN HAAG, 22 APRIL. De Betuwelijn wordt zo snel mogelijk aangelegd. Voor de aanleg wordt naast de reeds gereserveerde 7,3 miljard nog eens 820 miljoen gulden extra uitgetrokken om de geluidshinder te verminderen. De spoorlijn moet in 2004 klaar zijn. Het kabinet heeft dit gisteren besloten, met instemming van de drie regeringsfracties.

D66 ziet een aantal wensen op milieugebied gehonoreerd, maar fractievoorzitter Wolffensperger zegt in een vraaggesprek met deze krant wel dat de Democraten een aantal aanvullende eisen stellen ter ontmoediging van het vrachtverkeer over de weg.

Het CDA zet vraagtekens bij de financiering van het besluit en vindt dat lang niet alle verwachtingen die het kabinet omtrent de oplossing van knelpunten heeft gewekt, zijn ingelost. GroenLinks mist, net als D66, maatregelen om het vrachtvervoer langs de weg aan te pakken.

Het besluit over de Betuwelijn werd gisteravond na afloop van de ministerraad bekend gemaakt door premier Kok en minister Jorritsma (verkeer en waterstaat). Volgens Jorritsma is een hoogwaardige goederenspoorlijn van Rotterdam naar Duitsland van strategisch belang voor de economie, maar ook voor het milieu. Ze beklemtoonde dat door het intensieve overleg met provincies en gemeenten de afgelopen maanden de bestuurlijke steun voor het project aanzienlijk sterker is geworden. Zowel Kok als Jorritsma zei met nadruk dat de ruimte voor de drie regeringsfracties in de Tweede Kamer zeer gering is om veranderingen aan te brengen in het geboden pakket. “Het getouwtrek kan nu niet opnieuw in de Kamer beginnen”, zei Kok gisteravond.

Het kabinet trekt voor de aanleg van de lijn in totaal 8,1 miljard gulden uit. Waar de 820 miljoen gulden extra precies vandaan moet komen is volgens Kok nog onduidelijk. “We hebben vandaag geen 820 miljoen gemaakt”, zei hij. Jorritsma zei dat de extra uitgaven ten koste zullen gaan van andere infrastructurele projecten, zoals de hogesnelheidslijn, en van andere investeringen in het openbaar vervoer. In 1996 zal een en ander tegen elkaar worden afgewogen als Jorritsma het nieuwe meerjarenplan voor infrastructuur en transport moet opstellen. Jorritsma noemde “pijnlijke beslissingen” voor de periode tussen 2000 en 2005 onontkoombaar. Een ander deel van het benodigde geld voor de Betuwelijn (1,5 miljard gulden) moet komen uit private financiering. Het kabinet heeft besloten de procedure om een private financier te werven niet te beginnen bij aanvang van de bouw, maar ermee te wachten tot de lijn bijna klaar is. Men verwacht dat financiers dan meer belangstelling zullen hebben, omdat er beter zicht is op de perspectieven van het goederenvervoer per spoor.

Pag.3: Voorzieningen

Het kabinet trekt voor tal van plaatselijke voorzieningen, zoals fietstunneltjes en geluidsschermen, 490 miljoen gulden extra uit. Verder komt er een tunnel onder het riviertje de Giessen bij Hardinxveld-Giessendam. Kosten: 110 miljoen gulden. Het gedeelte bij Tiel/Kerk-Avezaath wordt aangepast door zowel het spoor als rijksweg A15 verdiept aan te leggen (70 miljoen). Bij Gorinchem wordt de spoorlijn zo strak mogelijk gebundeld met de A15.

Om de overlast bij het Pannerdensch Kanaal/Rijnstrangengebied te verminderen is 100 miljoen gulden beschikbaar. Hiervoor wordt tussen Bemmel en Zevenaar de door NS-ingenieurs ontworpen 'M-baan' toegepast, een constructie die het geluidhinder moet beperken. Een tunnel vindt het kabinet te duur.

Volgens het kabinet is de aanleg van de Betuwelijn van wezenlijk belang voor de Nederlandse economie. Jorritsma: “De lijn is alleen al nodig om de groei van het vrachtvervoer op te vangen.” Ze vindt het noodzakelijk dat het lange-afstandvervoer over de weg duurder wordt, maar wil daar alleen in Europees verband afspraken over maken.