'Besluit niet breed gedragen'; Gelders bestuur en actiegroepen niet tevreden

ROTTERDAM, 22 APRIL. Zowel de lokale besturen als de verenigde actiegroepen in Gelderland zijn ontevreden over de verbeteringen aan de Betuwelijn waartoe het kabinet gisteren heeft besloten heeft.

“Niemand heeft gekregen wat hij wilde”, zegt J. Klerckx van de Vereniging Landelijk Overleg Betuwelijn. “De lokale bestuurders zijn naar huis gestuurd met een handvol spiegeltjes en kraaltjes.”

“Het kabinet is onze eisen dicht genaderd, maar het is absoluut niet volledig”, zo drukt de Gelderse gedeputeerde J. de Bondt zich iets voorzichtiger uit. De Bondt is aanvoeder van het gebundeld bestuurlijk overleg van de provincie en de Gelderse gemeenten. Zeer gebelgd is hij over de suggestie van minister Jorritsma en premier Kok als zou er in de regio een breed draagvlak voor het kabinetsbesluit bestaan. “Ze willen hun besluit verkopen als een oplossing die door de lokale overheden wordt gedragen, maar dat is dus gewoon niet waar.”

Met name de oplossing die het kabinet voor het knelpunt tussen Kerk-Avezaath en Tiel heeft bedacht is De Bondt een doorn in het oog. “Het kostte 150 miljoen om die zaak goed op te lossen, en nu is er 80 miljoen gewoon verdwenen. Een halve oplossing is geen oplossing.” De aanleg van de spoorlijn in een diepe betonnen bak - het zogeheten M-baanconcept, dat tussen Kerk-Avezaath en Tiel had moeten komen - is door het kabinet uit de plannen geschrapt. “Die M-baan is voor ons essentieel”, zegt de Tielse burgemeester E.J. van Tellingen.

Op andere punten is De Bondt iets milder. Zo komt er geen tunnel onder, maar een 'geluidarme brug' over het Pannerdensch kanaal. “Misschien ontstaat daar een situatie die toch acceptabel is”, zegt De Bondt over deze kabinetsoplossing. Ook over de voorgestelde oplossing in het Rijnstrangengebied tussen Bemmel en Zevenaar valt volgens De Bondt “te overwegen om daarmee akkoord te gaan”.

“De lokale besturen in Gelderland zijn voor de druk van het ministerie van verkeer en waterstaat door de knieën gegaan”, meent J. Klerckx van de gezamenlijke actiegroepen. Eerst moesten ze instemmen met een absoluut minimumpakket aan eisen, en nu worden ze afgescheept met een pleister - “terwijl ze eigenlijk een goed geoutilleerde EHBO-kist wilden”. Daarbij komt dat de 820 miljoen die het kabinet voor verbeteringen heeft uitgetrokken ook de kosten dekken van fouten die er in het voorontwerp gemaakt zijn, aldus Klerkx. Zo gaat bijvoorbeeld een deel van het bedrag naar het heien van palen daar waar de spoorlijn over veengebied moet. “Het was een blunder van de Nederlandse Spoorwegen die het onderheien van de lijn niet had ingepland.”

Ook De Bondt signaleert: “Het bedrag dat gisteren door het kabinet is uitgetokken dient niet alleen voor verbeteringen maar ook om eerdere fouten te dekken.” Maar hij ontkent de stelling van Klerkx dat het bedrag van 820 miljoen dat het kabinet heeft uitgetrokken voor verbeteringen aan de gehele Betuwelijn even hoog is als het bedrag waarom alleen al Gelderland had gevraagd. “Onzin”, zegt De Bondt. “De actiegroepen weten helemaal niet wat wij op tafel hebben gelegd. Wij hebben onze voorstellen in vertrouwen met de minister besproken.”

Aanstaande donderdag zullen de bestuurders van Gelderland bijeenkomen om te overleggen. “Het dreigement dat Gelderland bestuurlijk dwars gaat liggen staat nog steeds overeind”, waarschuwt De Bondt.

Het bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) is wel tevreden over het kabinetsbesluit. Gezien de voorgestelde aanvullende maatregelen had het besluit ook best onder het vorige kabinet al kunnen vallen, zegt de Nijmeegse wethouder R. Migo.