Bedrijvigheid

De stier stak zijn prachtige kop over het schot om zich eens goed te laten verwennen. Dat gaat gepaard met kloppen, aaien, krabben en de nodige voorzichtigheid. Eén zwaai met die kop en je hand hangt verbrijzeld aan de muur.

Op dat moment kwamen twee bedrijvig kwetterende boerenzwaluwen naar binnen gevlogen. Ze deinsden terug, draaiden zich om en schoten weer naar buiten toe. Er staat een stier in die schuur, er staan koeien, kalveren en geiten in die schuur, maar als er mensen staan schrikken ze.

Even later hadden ze zich kennelijk vermand. Ze kwamen opnieuw binnen en scheerden langs de lage zoldering. Ik heb natuurlijk al heel wat zwaluwen binnen gezien, maar hun brutale behendigheid blijft iets wonderlijks. Net zoals het iets wonderlijks blijft dat zo'n vogeltje helemaal uit Afrika komt vliegen met precies deze ene schuur voor ogen.

Drie weken geleden was de eerste gearriveerd. Nauwelijks op het erf gesignaleerd begon hij al gebruik te maken van het gat van de deur. Die wist de weg. Inmiddels dus met z'n tweeën. Met z'n tweeën vormen ze een paar en een paar is méér dan één plus één. Her en der zitten de uitgedroogde nesten van vorige jaren.

Wat de stier betreft: Cees vertelde dat het dier hem vriendelijker bejegent naarmate de overal die hij aan heeft vuiler wordt, naarmate hij meer naar koe begint te ruiken.

    • Koos van Zomeren