Airmiles sparen voor vakantie gehandicapten

ROTTERDAM, 22 APRIL. 's Zomers vaart de vakantieboot van de Nationale Vereniging de Zonnebloem over de Rijn. En elders in Nederland organiseert de vereniging dagtochten en vakanties voor zieken, gehandicapten en ouderen. Een tochtje naar de Efteling zat er tot nu toe niet in, maar de onlangs opgerichte Stichting Share your Miles zou dat in de toekomst mogelijk kunnen maken.

Share your Miles, een initiatief van Haarlemmer L. Fretz, zoekt donateurs die op een gezamenlijke rekening airmiles sparen voor een goed doel. De gespaarde miles zijn bestemd voor reizen en dagtochten van langdurig zieken, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, hulpbehoevende ouderen en kinderen en hun begeleiders.

Donateurs betalen tien gulden en ontvangen daarvoor een airmiles-pas en vier keer per jaar een nieuwsbulletin. Die bijdrage is nodig om de organisatiekosten te dekken en de airmiles-pasjes te kopen.

Ruim 2,5 miljoen mensen hebben inmiddels een airmiles-pas “en veel mensen sparen voor vrienden of familie, dus de bereidheid om voor anderen te sparen is er”, vertelt Fretz. Hij rekent voor dat 50.000 donateurs die per jaar 100 airmiles sparen (het gemiddelde ligt op 250) 10.000 retourtjes Londen bij elkaar brengen, of 55.000 kaartjes voor de Efteling.

Behalve de Vereniging de Zonnebloem hebben de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS) en de Nederlandse Sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap (NSG) zich aangesloten bij Share your Miles. Volgend jaar worden de Paralympics georganiseerd in Atlanta en dan moeten er veel vliegretours voor sporters en begeleiders worden gekocht. “Dan is het plezierig als we gratis tickets kunnen krijgen”, aldus de heer R.H. Latenstein van Voorst van het overkoepelende Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.

Het aantal aanmeldingen is volgens Fretz tot nu toe groot “maar nog niet te overzien”. Als de stichting inderdaad de gehoopte 50.000 donateurs zou krijgen, moeten er mensen in dienst worden genomen. Voorzichtige onderhandelingen met het GAK over de beschikbaarheid van gehandicapte werkzoekenden zijn daarover reeds begonnen. “Er zijn veel gehandicapten zonder werk. Daar willen we ook graag iets aan doen”, aldus Fretz.