Winst Duitse Bundesbank fors omlaag

FRANKFURT, 21 APRIL. De Bundesbank, de centrale bank van Duitsland, heeft de recordwinst van 1993 vorig jaar niet kunnen herhalen. Daardoor is de afdracht aan de schatkist stukken lager, 10,2 miljard mark tegen 18,3 miljard mark, zo maakte de Duitse minister van financiën, Theo Waigel, gisteren bekend.

De Duitse centrale bank moest vorig jaar genoegen nemen met een nettowinst van bijna 10,2 miljard mark. In 1993 was dat ruim 18,8 miljard mark. Bundesbank-president Hans Tietmeyer was evenwel niet ontevreden. Hij sprak van het op drie na beste resultaat van de laatste tien jaar. Niettemin is de winst sinds de 9,1 miljard mark van 1990 niet zo laag geweest.

Oorzaken van de winstdaling zijn de lagere rente-inkomsten en de geringere herfinancieringsbehoefte van de banken. De rente-inkomsten namen met 6,6 miljard mark af tot 17,9 miljard mark. Als rekening was gehouden met de koersval van de dollar had de nettowinst nog lager uitgevallen, zo erkende Tietmeyer. De Bundesbank noemt in haar verslag de vorige laagste dollarkoers van 1,3870 mark. Intussen is dat 1,3620 mark. Tietmeyer vond het ongepast het jaarverslag daarvoor bij te werken. De markt zou daaruit kunnen afleiden dat de bank een specifiek wisselkoersbeleid volgt.

Minister Waigel waarschuwde dat er geen ruimte is voor extra uitgaven. Van de afdracht wordt 7 miljard mark gebruikt om het begrotingsgat te dichten. De overige 3,2 miljard is om de door de hereniging ontstane schuldenberg van 360 miljard mark te verminderen. Dat scheelt in 1996 200 miljoen mark aan rentelasten. De Bundesbank liet tijdens haar reguliere bestuursvergadering de rentetarieven ongemoeid. (DPA)