Verlies Euro Disney lager dan verwacht

De eerste helft van het op 1 september 1994 begonnen boekjaar 1994/1995 heeft Eurodisney Paris, het amusementspark nabij Parijs, een verlies opgeleverd van 241 miljoen franc (77 miljoen gulden). Dit negatieve halfjaarresultaat is kleiner dan analisten hadden voorzien en tevens een stuk minder dan het negatieve resultaat van 1,06 miljard franc (340 miljoen gulden) over de eerste helft van het voorgaande boekjaar.

Volgens Philip Bourguignon, de bestuursvoorzitter van exploitant Euro Disney, tonen de resultaten aan “dat we op de goede weg zitten”. Het park draait sinds de opening, in april 1992, met verlies.

Euro Disney heeft enige tijd geleden zijn toegangsprijzen verlaagd, een maatregel die vorig jaar meer bezoekers opleverde. Verder was er vorig jaar sprake van een financiële herstructurering .