Stom dier

Toen ik mij nog met koeien bezighield, kreeg ik een brief van iemand die niet begreep hoe je zoveel moeite kon nemen voor zo'n stom kuddedier. Ik kon mij beter eens in paarden verdiepen.

Dat van die paarden spreekt voor zichzelf, daar zal ik niet op ingaan, maar tegen de automatische koppeling tussen kuddedier en stom moet ik mij verzetten. Voor bepaalde dieren is de kudde een heel doeltreffende uitvinding geweest, die in de loop van de evolutie dan ook op verschillende plaatsen is gedaan. Wat een kudde is voor koeien is een zwerm voor vogels en een school voor vissen.

Goed, nu nemen we met z'n allen de trein van Den Haag richting Gouda, hartstikke vol, iedereen kijkt stuurs voor zich uit.

Op een gegeven moment begint de vrouw die tegenover me zit in haar tas te rommelen. Mijn hand gaat als vanzelf naar mijn binnenzak, mijn portefeuille. Terstond worden overal abonnementen, enkele reizen en retourtjes voor de dag gehaald.

De vrouw tegenover me heeft ondertussen een zakdoek gevonden en snuit haar neus. Na een tijdje heeft iedereen zijn vergissing in de gaten. De spullen worden weer opgeborgen, iemand maakt een opmerking, iedereen lijkt opgevrolijkt, even hebben we het gevoel dat we niet alleen in dezelfde trein zitten, maar ook bij elkaar horen.

Zie je nou. Dat er zelfs bij mensen aardige kanten aan zitten, aan dat kuddegedrag.

    • Koos van Zomeren