Scholieren misbruikt voor Turkse propaganda

ARNHEM, 21 APRIL. Arnhemse scholieren hebben zonder dat zij het wisten meegewerkt aan een propaganda-uitzending van de Turkse televisie voor het leger dat in Irak vecht tegen de Koerden. De kinderen van scholengemeenschap Presikhaaf zijn op uitnodiging van de Turkse overheid naar het land gereisd in het kader van een integratieproject. De schoolleiding stelt dat de kinderen bewust in de val gelokt zijn door de meegereisde tolk/vertaler K. Cosgun, een Arnhems ex-raadslid.

De brugklassers gaven tijdens een inzamelingsactie op de televisie, honderd gulden van hun zakgeld, in de veronderstelling dat dit geld ten goede zou komen aan Turkse weeskinderen. In Turkije wist echter iedereen dat de tv-uitzending een inzamelingsactie voor het Turkse leger was.

Adjunct-directeur H. van Leur van de scholengemeenschap: “We hebben de televisie-opnames inmiddels woordelijk laten vertalen. Het blijkt dat Cosgun expres iets anders vertaald heeft dan werd gezegd, zowel door de kinderen als door de presentatoren”.

Turkse kranten hebben de Arnhemse kinderen uitbundig bedankt voor hun “bijdrage aan de strijd”. De kranten schrijven dat de kinderen beter weten dan hun ouders, die de oprichting van het Koerdisch parlement in ballingschap geduld hebben.

De Turkse overheid laat elk jaar een groep buitenlandse kinderen naar Turkije komen om op 23 april de Dag van de Onafhankelijkheid mee te vieren. Cosgun bood zichzelf aan als tolk, wat een goed idee leek. “We zijn door Cosgun bewust misleid”, stelt Van Leur. “Tevoren is er nooit enig teken geweest dat hij een hoogst dubieuze rol in Turkije zou gaan spelen. Of er sprake is van een vooropgezet plan van de Turken zullen we misschien nooit te weten komen, maar we beraden ons wel op stappen tegen hem als we de groep dinsdag weer veilig thuis hebben.”

De schoolleiding heeft vandaag overleg gepleegd met het ministerie van buitenlandse zaken over de toestand. Mede op hun advies is besloten de groep niet eerder naar huis te laten komen. “We vrezen dat de Turkse overheid dat als een politiek signaal opvat. De veiligheid van onze kinderen en hun begeleiders zou daardoor in gevaar kunnen komen.” De schoolleiding licht vandaag wel het Nederlands consulaat in Turkije in over de gebeurtenissen, met het verzoek een oogje in het zeil te houden.

Van Leur: “Als de groep dinsdag voet op Nederlandse bodem zet, gaat de vlag hier in top. We maken ons met de ouders ernstig zorgen dat de kinderen slachtoffer kunnen worden van een politiek conflict, dat vooral in Nederland speelt. Volgens de begeleiders merkt de groep in Turkije niets van spanningen”. (ANP)