Scheepvaartverdrag

KAAPSTAD, 21 april. Zuid-Afrika en Nederland hebben vanmiddag een nieuw scheepvaartverdrag ondertekend, dat het maritiem verkeer tussen de landen regelt. De Zuidafrikaanse minister van vervoer, Mac Maharaj, en de Nederlandse ambassadeur jhr. mr. E. Röell zetten in Pretoria namens beide landen hun handtekening onder het verdrag. Het verdrag is een modernisering van de bestaande praktijk. De scheepvaart tussen Zuid-Afrika en Nederland was gebaseerd op een briefwisseling tussen de twee regeringen uit 1935.