Ruzie tussen België en Frankrijk om controle grenzen

BRUSSEL, 21 APRIL. De Belgische minister van binnenlandse zaken, Johan Vande Lanotte, heeft woedend gereageerd op de weigering van Frankrijk om Belgische politie-agenten toestemming te geven de grens over te steken bij de achtervolging van criminelen. Volgens Vande Lanotte pleegt Parijs “woordbreuk” en zal Belgie de controles in het grensgebied met Frankrijk verscherpen.

Minister Vande Lanotte zei dit gisteren in een reactie op de mededeling van zijn Franse ambtgenoot Pasqua, dat “interne wettelijke problemen” in Frankrijk verhinderen dat eerder gemaakte afspraken over grensoverschrijdende observatie en achtervolging door politiediensten worden nagekomen. Dergelijke afspraken zijn een onderdeel van het zogeheten Schengen-akkoord, het verdrag dat voorziet in het opheffen van grenscontroles tussen zeven lidstaten van de Europese Unie. Als Frankrijk niet snel terug komt op zijn besluit, zal België de Schengen-landen voor spoedberaad bijeen roepen, zo kondigde Vande Lanotte aan.

Volgens de minister handelt Pasqua puur uit electorale overwegingen. Aanstaande zondag is in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Geen enkele presidentskandidaat durft het blijkbaar aan om de Fransen uit te leggen dat het heel goed mogelijk is dat iemand in een buitenlands uniform hun land binnenkomt, aldus Vande Lanotte. “Dat is een soort psychologische drempel die dateert van de Tweede Wereldoorlog.”

Eerder deze maand kwam het tot een soortgelijk conflict tussen Frankrijk en Duitsland. Toen maakte Parijs aan Bonn duidelijk dat Franse politie-agenten onder de in Schengen-verband vastgelegde voorwaarden wel in het Duitse grensgebied mogen opereren, maar dat de omgekeerde mogelijkheid voorlopig nog niet benut kon worden.

Dat politie en rijkswacht ook in het grensgebied van buurland Frankrijk kunnen optreden is voor België van groot belang gezien de golf winkeldiefstallen en overvallen die sinds het midden van de jaren tachtig West-Vlaanderen en Henegouwen overspoelt, waarbij de daders veelal afkomstig zijn uit het noorden van Frankrijk. De Schengen-afspraken maken het voor de Belgische politie en rijkswacht gemakkelijker om verdachten te achtervolgen en aan te houden.

Omgekeerd maakt Schengen het voor de Franse politie gemakkelijker op actie te ondernemen tegen onder andere het drugstoerisme van Vlaanderen naar Frankrijk. Vorige week nog reed een Franse patrouille een Franse auto klem in de buurt van Kortrijk.