Prijs Prozac 44 procent lager

ROTTERDAM, 21 APRIL. Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Eli Lilly verlaagt per 1 mei de prijs van het middel Prozac tegen depressies met 44 procent. Volgens Lilly is de maatregel een direct gevolg van de marktwerking, ontstaan door toenemende import van goedkope buitenlandse verpakkingen, vooral uit Engeland en Frankrijk. Minister Borst (volksgezondheid) heeft een prijzenwet voor geneesmiddelen voorbereid, die juist een marktwerking wil afdwingen.

Een Prozac-kuur voor dertig dagen gaat nu rond zestig gulden kosten, dat was eerst 106 gulden. In Nederland krijgen naar schatting 150.000 patiënten per jaar het middel voorgeschreven. Wereldwijd zijn al meer dan vijftien miljoen mensen met Prozac behandeld.

In Engeland en Frankijk is Prozac aanmerkelijk lager geprijsd. In Frankrijk komt dat door eenzijdig ingrijpen van de overheid. Engeland is steeds verder uit de pas gaan lopen door voortdurende devaluatie van het pond. Voor zogeheten parallelimporteurs is Prozac dus een belangrijk produkt. Daardoor zijn er allerlei verpakkingen in omloop. Het Nederlandse specialité wordt steeds sporadischer. Lilly vindt dat voor de patiënt een slechte zaak, omdat die zo langzamerhand niet meer weet wat hij precies krijgt, terwijl leesbaarheid en herkenbaarheid van groot belang zijn. “Op zich is er niets mis met deze goedkope parallelimporten. Het produkt, in een doosje met een buitenlandse tekst, maar voorzien van een bijsluiter en een sticker met de door de overheid vereiste informatie is afkomstig van dezelfde fabriek”, aldus de directeur van Eli Lilly in Nederland, B. Verbakel. De nieuwe prijs van Prozac ligt volgens hem duidelijk beneden de gemiddelde prijs in de ons omringende landen.

Naast de concurrentie van parallelimporteurs op de Nederlandse markt, heeft Prozac, dat in 1989 in de verkoop kwam als tweede van een hele nieuwe generatie anti-depressiva - zogeheten selectieve serotonine heropname-remmers - in de loop der jaren wereldwijd minimaal vijf concurrenten gekregen. Volgens Eli Lilly is Prozac inmiddels marktleider. Eén van de grootste concurrenten is Seroxat van het Amerikaans-Britse bedrijf SmithKline Beecham. Daar is nu weer een nieuwe bijgekomen van het Brits-Amerikaanse bedrijf Bristol-Myers Squibb. Dit nieuwe antidepressivum - Dutonine - is al geïntroduceerd op de Britse markt, tegen een lagere prijs dan die van de concurrenten.

Pag.12: 'Halvering prijs Prozac is bewijs van concurrentie'

Door de prijs bijna te halveren, verwacht Lilly dat de verkoop van het aantal oorspronkelijke Nederlandse verpakkingen weer stijgt. Het omzetverlies door een aanzienlijke verlaging van de marge zal op termijn worden gecompenseerd door een sterkere marktpositie, verwacht Verbakel.

Naar zijn idee toont de prijsverlaging aan dat er wel degelijk sprake is van concurrentie in de geneesmiddelenbranche. “Dat lijkt door de overheid nogal eens te worden onderschat. Het huidige plan van de overheid om de prijzen te beteugelen door middel van een prijzenwet, lijkt me dan ook een volkomen misplaatst paardemiddel, dat opnieuw is gericht op de aanbodzijde. Het is onbegrijpelijk dat aan de vraagzijde niets wordt gedaan”, zegt Verbakel.

Prozac heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen in de lekenpers, maar ook in medische vakbladen zijn hevige discussies rond het preparaat ontstaan. Met name de Scientology Kerk heeft de afgelopen jaren een ware kruistocht tegen het middel gevoerd. Vorig jaar besteedden meer dan honderd dag- en weekbladen, radio- en televisie-omroepen aandacht aan het middel, onder juichende koppen als 'Prozac in het drinkwater', 'Eén Prozac, graag', 'Prozac, het nieuwste speeltje van depri Nerderland' en 'Voor vijf gulden uit het gekkenhuis'. Daarnaast waren er waarschuwende artikelen als 'Kijk uit met Prozac' en 'Het Prozac gevaar'.