Pas verschenen; vertaald

Vergilius De zwerftocht van Aeneas Vert. Piet Schrijvers, Historische Uitgeverij, 155 blz., ƒ40,-

Integrale versvertaling van de boeken 1, 2, 4 en 6 die als kern van de Aeneis worden beschouwd. Aangevuld met drie essays van Piet Schrijvers, hoogleraar Latijnse taal-en letterkunde, over het vertalen, de interpretatie en de in oorsprong mondelinge presentatie van het dichtwerk van Vergilius.