Kohl hekelt budgettair beleid van Bill Clinton

BONN, 21 APRIL. De huidige budgettaire en monetaire politiek van de Verenigde Staten is volgens de Duitse bondskanselier, Helmut Kohl, “niet aanvaardbaar”. Kohl raadt president Clinton aan “de dollar niet te laten verzuipen” (“absaufen”).

Dit zei de kanselier gisteravond in een interview voor de Duitse televisie, dat op zijn Oostenrijkse vakantieadres opgenomen was. Over de zwakte van de dollar en de internationale valutacrisis oordeelde Kohl ongewoon openhartig: “Ik ben niet de president van de VS, maar juist een president die herkozen wil worden moet iets doen aan de overheidstekorten en de staatsschuld.”

Kohls openlijke kritiek aan het adres van “mijn vriend Bill Clinton” was des te opmerkelijker omdat hij in hetzelfde interview waarschuwde voor het aan de schandpaal nagelen van de Russische president, Boris Jeltsin, wegens diens Tsjetsjenië-politiek. Rusland is en blijft een van de belangrijkste landen ter wereld en verdient onze hulp en steun, zei Kohl. Dat het land tegen afscheidingsbewegingen optreedt moet men begrijpen. Maar juist omdat Rusland niet geïsoleerd mag raken moet het ook de mensenrechten respecteren. “We zullen ooit naar Jeltsin terugverlangen; we moeten de trots van het Russische volk ontzien”, aldus Kohl.

Van een Russisch vetorecht op uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting kan echter volgens Kohl geen sprake zijn, al moet het Westen wel goed overleg met Moskou voeren over een toekomstig NAVO-lidmaatschap van vroegere Warschaupactlanden. Kohls minister van defensie, Volker Rühe (CDU), had gistermiddag in een toespraak voor een militaire academie al gezegd dat Rusland inzake de uitbreiding van de NAVO geen vetorecht heeft of bepaalde voorwaarden kan stellen.

Rühe waarschuwde in dit verband zijn Russische collega Pavel Gratsjov voor “een terugkeer naar het oude denken”, waarmee Rusland zichzelf zou isoleren. “Jeltsin moet nu een duidelijke koers kiezen en de democratische en hervormingsgezinde krachten steunen”, als Rusland een passende rol wil spelen bij de inrichting van Europa.