Honderden moslims op Schiphol

SCHIPHOL, 21 APRIL. Honderden moslims vertrekken dezer dagen vanuit Nederland per vliegtuig op bedevaart naar Mekka. Dit heiligste centrum van de islam verwacht twee miljoen pelgrims die er de jaarlijkse 'haj' komen beleven. Het ritueel neemt een maand in beslag en de reis moet in beginsel door iedere moslim eenmaal in zijn leven worden gemaakt. Het behoort met de geloofsbelijdenis, het dagelijks gebed, het jaarlijkse vasten en de verplichting tot het geven van aalmoezen tot de vijf 'zuilen' van het islamitisch geloof.

Na aankomst in Mekka ondergaat de moslim een rituele reiniging en wijding. Daarna loopt hij blootshoofds en gehuld in een wit gewaad zeven keer om de Ka'aba in de grote moskee van Mekka. In de buitenmuur van de Ka'aba bevindt zich de zwarte steen die door Abraham zou zijn geplaatst. Vervolgens rent de pelgrim vanaf de moskee naar een hoger gelegen plek en weer terug. Hierna trekt hij zich terug in de woestijn, waar hij een nacht doorbrengt om de eenheid met zijn Schepper te ervaren. De volgende morgen werpt hij steentjes op een berghelling om de satan te verjagen en laat hij zich kaalscheren. Na het brengen van een offer mag de gelovige zich 'haji' noemen, een eretitel in de islamitische wereld.