Egypte brengt Libiërs naar Haj

WASHINGTON/TRIPOLI, 21 APRIL. Egyptische vliegtuigen zijn gisteren een pendeldienst begonnen om 6.000 Libische pelgrims naar Saoedi-Arabië over te brengen voor de Haj, de jaarlijkse grote bedevaart naar Mekka. De Verenigde Staten maken zich intussen zorgen over de berichten dat Saoedi-Arabië de sancties tegen Libië heeft geschonden door een Libisch vliegtuig te laten landen en weer te laten vertrekken.

De sanctiecommissie van de Verenigde Naties gaf Egypte woensdag toestemming de pelgrims naar Saoedi-Arabië te vervoeren. De Veiligheidsraad van de VN stelde in 1992 een vliegverbod van en naar Libië in om Tripoli te dwingen twee verdachten van de aanslag in 1988 op een Amerikaans passagiersvliegtuig boven het Schotse Lockerbie voor berechting uit te leveren.

De Libische leider Moammar Gaddafi had eerder gedreigd de pelgrims met Libische vliegtuigen naar Saoedi-Arabië over te brengen, ongeacht de sancties. Op het moment dat de sanctiecommissie Egypte toestemming gaf de pelgrims te vervoeren, zond Gaddafi alsnog een eigen vliegtuig.

Egypte noch Saoedi-Arabië deed een poging het toestel tegen te houden, dat naar Jeddah vloog, daar 150 pelgrims uitlaadde, en vervolgens terugvloog. In Egypte werd later gesproken van schending van het Egyptische luchtruim; de Saoedische autoriteiten hebben tot nog toe het zwijgen bewaard. Kolonel Gaddafi op zijn beurt bedankte gisteren de Saoedische koning Fahd voor zijn “rechtvaardige en moedige standpunt”.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken toonde zich later bezorgd over de Saoedische rol. Hij wees erop dat een toestel dat in weerwil van de sancties naar een ander land is gevlogen, volgens de regels door het ontvangende land aan de grond moet worden gehouden. Hij weigerde in te gaan op de rol van Egypte.

De Amerikaanse VN-ambasssadeur, Madeleine Albright, eiste gisteren naar aanleiding van het incident opnieuw verscherping van de sancties. “Dit is eens te meer een bewijs van Libiës gebrek aan achting voor de internationale gemeenschap en de regels waaraan landen geacht worden zich te houden”, zei ze in New York. De VS willen ook een olie-embargo tegen Libië instellen, maar ontmoeten daarbij veel verzet, met name van Europese en Arabische landen. (Reuter, AFP, AP)