CAO Provincie-ambtenaren

Voor de 14.000 ambtenaren die werkzaam zijn bij de provincies is gisteren een nieuwe CAO afgesloten. De lonen gaan per 1 april met 1 procent omhoog.

In mei volgt een eenmalige uitkering van een half procent. De 'eindejaarsuitkering' bedraagt een kwart procent.

De nu gemaakte afspraken stroken niet met de plannen van het kabinet. Het regeerakkoord van het kabinet-Kok gaat uit van een nullijn voor de ruim 800.000 ambtenaren.

De provincies zijn de eerste overheidssector waar een CAO is afgesproken. In de andere zeven overheidssectoren (rijksambtenaren, onderwijs, defensie, rechterlijke macht, politie, gemeenten, waterschappen) wordt nog onderhandeld.

Grootste struikelblok is de ombouw van de huidige VUT-regeling naar een flexibel pensioensysteem. Over dat onderwerp voeren de acht sectoren vanaf 24 mei gezamenlijk overleg met minister Dijkstal (binnenlandse zaken).