Batenburg wil aanblijven als voorzitter

EINDHOVEN, 21 APRIL. Voorzitter M. Batenburg van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) zal zich niets aantrekken van een mogelijk besluit van het hoofdbestuur om hem aan de kant te zetten. Het hoofdbestuur vergaderde vandaag in Eindhoven over de positie van Batenburg. Volgens Batenburg, die de vergadering bijwoont, is slechts een algemene ledenvergadering bevoegd zich over zijn positie uit te spreken.

Voorzitter mevrouw J. Nijpels van de AOV-fractie in de Tweede Kamer, die als adviseur bij de vergadering aanwezig was, zei dat haar fractie nooit het vertrouwen in Batenburg heeft opgezegd. Zij ontkende ook dat er binnen de fractie tweespalt zou bestaan. Het Kamerlid C. van Wingerden had zich na een verklaring van het AOV van elf dagen geleden, waarin de fractie en het dagelijks bestuur zeiden dat Batenburg als voorzitter dient te verdwijnen, zich ten gunste van Batenburg uitgelaten. Nijpels zei vanmorgen: “De fractie is altijd als eenheid opgetreden en doet dat ook in deze kwestie.” Batenburg had zich negatief uitgelaten over enkele prominente partijleden, die hij verweet uit te zijn op geld en macht, nadat bekend was geworden dat de selectiecommissie hem op een onverkiesbare achtste plaats voor de Eerste Kamer had gezet.

Nijpels was het met Batenburg eens dat de algemene ledenvergadering over diens positie dient te beslissen. “Dat lijkt mij een democratische gedachte,” aldus Nijpels.