Ziekenfondsraad wacht bij Nuts met een bewindvoerder

AMSTELVEEN, 20 APRIL. De Ziekenfondsraad eist dat zorgverzekeraar Nuts hem regelmatig informeert over de vorderingen bij het onderzoek naar de aard en omvang van Nuts' grote aantal b.v.'s.

Als dat naar tevredenheid gebeurt, kan het aanstellen van een bewindvoerder bij de Haagse verzekeraar achterwege blijven. Dat besloot de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie van de Ziekenfondsraad gisteren.

De commissie overwoog de Ziekenfondsraad te adviseren een bewindvoerder aan te stellen nadat accountants van de raad bij herhaling een gebrek aan medewerking van de directie constateerden. De raad van commissarissen van Nuts Zorgverzekering en die van Nuts Ziektekosten hebben dusdanige maatregelen genomen dat de Ziekenfondsraad ervan overtuigd is volledig inzicht in de bestuurlijke en financiële gang van zaken te krijgen.

De accountantsdienst van de Raad voert sinds ruim twee weken bij Nuts een vervolgonderzoek uit naar mogelijke fraude met AWBZ-declaraties. Daarbij gaat het niet alleen om declaraties van kunst- en hulpmiddelen, maar ook van andere verstrekkingen, zoals medicijnen. Nuts maakte zich in het vooronderzoek verdacht door enerzijds een gebrek aan medewerking van de directie en anderzijds een complexe en ondoorzichtige constructie met veel vennootschappen. Het besluit geen bewindvoerder aan te stellen volgt op een hoorzitting dinsdagavond waarin de commissie de raden van commissarissen van Nuts Verzekeringen om tekst en uitleg heeft gevraagd. De raden van commissarissen schorsten vorige week algemeen directeur D. Zijderlaan en financieel directeur S. Ooms en hebben woensdag 12 april twee interim-managers aangesteld.

Ook heeft accountantskantoor Moret, Ernst en Young de opdracht gekregen een onderzoek in te stellen naar de financiële en bestuurlijke constructie van Nuts. De commissie van de Ziekenfondsraad is tevreden met die maatregelen, maar wil nog wel volledig geïnformeerd worden over dat onderzoek en de rapportages van de interim-managers, voor het eerst op uiterlijk 5 mei.

De commissie sluit niet uit dat alsnog een bewindvoerder wordt aangesteld als zou blijken dat Nuts toch niet de openheid geeft die de Ziekenfondsraad wenst.