Verzekeraars: eigen risico polishouders moet fors omhoog

AMSTERDAM, 20 APRIL. De Nederlandse verzekeringsmaatschappijen werken aan nieuwe maatregelen om het eigen risico van verschillende groepen klanten te verhogen. De verzekeraars maken zich grote zorgen over de stijgende schade-uitkeringen wegens beroepsaansprakelijkheid en de toename van professionele criminaliteit tegenover verzekeraars.

“Het was al de nationale sport om de verzekering op te lichten, maar nu rukt ook de georganiseerde criminaliteit op”, zei bestuurslid mr. E. Kist van ING gistermiddag bij de presentatie van het jaarverslag van de bank en verzekeraar. In het verslag geeft de groep gezien de onzekerheden over rente en valuta's geen concrete winstprognose voor dit jaar. In 1994 steeg de netto winst met ruim 13 procent tot 2,3 miljard gulden.

Volgens Kist, vice-voorzitter van het omvangrijke Nederlandse bedrijf van ING, heeft 25 tot 30 procent van de grote branden in Nederland “waarschijnlijk een frauduleuze achtergrond. Dat is tamelijk dramatisch. In slechte tijden is het erger dan in goede tijden, dus wij hopen dat het met de verbetering van de conjunctuur de goede kant op gaat. Maar de uitspraak 'In de brand, uit de brand' doet nog steeds opgeld.”

De jaarlijkse stijging van deze financiële criminaliteit is “gradueel” erkende Kist, maar de absolute omvang is “zo groot dat wij er nu permanent mee bezig zijn”. Bij de branden alleen al gaat het volgens hem om tientallen miljoenen guldens.

In haar jaarverslag zet ING vraagtekens achter de verzekerbaarheid van verschillende risico's. Dat gaat niet alleen om brandrisico's en fraudes, maar ook om overstromingsrisico's en aansprakelijkheidsrisico's voor beroepsgroepen als accountants, medici en advocaten.

Kist maakte duidelijk dat de verzekeraars moeten schipperen tussen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, waardoor zij niet zo maar kunnen stoppen met het verzekeren van problematische risico's, en de financiële schades. Kist wil daarom “de verzekerde een groter eigen belang laten” om schades te voorkomen of te beperken. De verzekeraars willen ook meer informatie van verzekerden.

Het grotere eigen belang wil Kist bevorderen door premieverhogingen, door verhoging van eigen risico's, door verhoogde opsporingsinspanningen (bij gestolen auto's) en autoradio's gewoon uit te sluiten van een autoverzekering.

“Neem de aansprakelijkheid van sommige beroepsgroepen, zoals artsen in ziekenhuizen. Dat is bijna onverzekerbaar geworden. Wij denken aan nieuwe oplossingen om samen met de beroepsgroepen te komen tot betere preventie, zodat schades minder of helemaal niet voorkomen.” Een groot eigen risico bevordert volgens Kist preventie.