Tweede vervolguitgifte van 10-jarige staatslening 1993

DEN HAAG, 20 APRIL. Minister Zalm van financiën gaat voor de tweede maal over tot de vervolguitgifte van de 6,5 procent tienjarige lening uit 1993 met aflossing in een keer op 15 april 2003. Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is niet toegestaan.

De inschrijving op deze lening vindt plaats volgens het tendersysteem. Op deze staatslening kan worden ingeschreven op donderdag 27 april. De storting is op donderdag 4 mei. De omvang van de lening en de uitgiftekoers worden na inschrijving vastgesteld. De omvang van de in 1993 voor het eerst uitgegeven 10-jarige lening is thans 9,2 miljard gulden. De nu nog resterende looptijd van de lening is acht jaar.

Het is de tweede maal dit jaar dat van de mogelijkheid tot het heropenen van een lening gebruik wordt gemaakt. Naast het beogen van een betere spreiding van rente en aflossingslasten voor de staat, wordt met de heropening getracht goed verhandelbare leningen in verschillende looptijdsegmenten te creëren. De volgende data van inschrijving voor een vervolguitgifte in 1995 zijn: 29 juni, 14 september en 16 november. Op die data kunnen andere leningen dan de tienjarige uit 1993 worden heropend.

De emissie is de vijfde die bestemd is voor de dekking van de financieringsbehoefte van het rijk in 1995. Deze behoefte wordt geraamd op 56,9 miljard gulden. Hiervan is thans 29,7 miljard gulden gedekt door uitgifte van openbare leningen en 2,5 miljard gulden door uitgifte van andere papieren. (ANP)