Turkse boycot defensieorders

ANKARA, 20 APRIL. Uit protest tegen de oprichting vorige week woensdag in Den Haag van het Koerdische parlement in ballingschap gaat Turkije de Nederlandse defensieindustrie boycotten.

Bronnen in Ankara bevestigen dat het Turkse ministerie van buitenlandse zaken gisteren, in overleg met de legerstaf en het ondersecretariaat voor de defensieindustrie, heeft besloten Nederland op de 'rode lijst' te plaatsen. Op de lijst, 25 februari 1993 ingesteld, staan de landen waarmee Turkije geen zaken op defensiegebied wil doen. Naast Nederland zijn dat Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en Denemarken.

Tijdens de bijeenkomst in Ankara is eveneens gesproken over de mogelijkheid het economische embargo tegen Nederlandse bedrijven te laten gelden voor alle Turkse overheidsaanbestedingen. Hieronder vallen ook de lopende projecten van Nederlandse bedrijven in Turkije.

Volgens Turkse bronnen heeft de boycot tegen de Nederlandse defensieindustrie gevolgen voor een order van Hollandse Signaal. Het gaat het om radar-, vuurgeleidings- en zend- en ontvangapparatuur en om software voor twee fregatten die nu in Duitsland worden vervaardigd. Met de order is tot en met 1998 ruim 100 miljoen gulden gemoeid. Bonn heeft uit protest tegen het feit dat bij de Turkse militaire operatie in Noord-Irak tegen de Koerdische Arbeiders Partij (PKK) wellicht Duitse tanks zijn ingezet, 150 miljoen D-mark aan ondersteuning voor dit project opgeschort.

Bij Buitenlandse Zaken is niets bekend over het plaatsen van Nederland op een rode lijst. Een woordvoerder wees er vanmiddag op dat minister Van Mierlo de Tweede Kamer drie weken geleden heeft laten weten dat Nederland geen nieuwe exportvergunningen voor het leveren van militair materieel afgeeft zolang de Turkse invasie van Noord-Irak voortduurt. Tijdens het debat in de Kamer heeft Van Mierlo aangegeven dat het moeilijk is in bestaande contracten in te breken, aldus de woordvoerder.

    • Froukje Santing