Thermograaf speurt naar vocht in vliegtuigrompen

De romp van een vliegtuig is samengesteld uit panelen die gewoonlijk een sandwichstructuur hebben: enkele lagen plaatmateriaal worden gescheiden door een relatief dikke maar zeer lichte tussenlaag. Door fouten in, of het verminderen van de kwaliteit van afdichtingen kan er in de celvormige tussenruimten vocht binnendringen (en er ook weer uit verdwijnen). Door dit komen en gaan van vocht wordt de stabiliteit van het materiaal verminderd. Airbus-Industry in Toulouse maakt sinds kort gebruik van een thermografische techniek voor het opsporen van zulke onzichtbare vochtplekken.

Men maakt hierbij gebruik van het feit dat de warmtecapaciteit van water ongeveer vijfmaal zo hoog is als die van de gebruikte sandwichmaterialen, zodat een temperatuurverandering zich op vochtige plaatsen langzamer uitbreidt dan in droge gebieden. Tijdens een inspectie verwarmt men een deel van de vliegtuigromp met behulp van een soort elektrische deken langzaam tot een temperatuur van ongeveer 60amer Celsius, waarna de temperatuur vijf minuten op dat maximum wordt gehouden. Vervolgens wordt het oppervlak gefotografeerd met een infraroodcamera. De vochtige plekken vertonen zich dan op de infraroodopname als gevolg van hun lagere temperatuur als gebieden die iets donkerder zijn dan hun omgeving (Physik in unserer Zeit 26, p. 82).

Met behulp van de gebruikte camera kunnen gebiedjes worden onderscheiden die 0,1amer C in temperatuur van elkaar verschillen. Dat is volgens de onderneming voldoende om aan de binnenzijde van de sandwich-panelen vochtplekken met een oppervl van 120 vierkante millimeter en een watergehalte van 10 procent te kunnen ontdekken. Airbus-Industry hoopt met behulp van deze warmte-test de mogelijk zwakker wordende delen van een vliegtuigromp al in een vroeg stadium te kunnen identificeren.

    • George Beekman