Stukadoors aan de slag, akkoord over CAO

ROTTERDAM, 20 april. Aan de staking van stukadoors is een einde gekomen. De werkgevers en de bouwbonden van de FNV en CNV hebben vanmorgen een akkoord bereikt over de CAO voor de 12.000 werknemers in de stukadoors- en afbouwsector. De staking heeft vijf weken geduurd.

In de tweejarige overeenkomst geldt een loonsverhoging van 4,25 procent. Evenals in de bouw, waar dit weekeinde al een akkoord over een nieuwe CAO werd bereikt, krijgen de werknemers twee keer een prijscompensatie van 1,75 en 2 procent. Begin 1996 volgt een loonsstijging van een half procent. Onderhandelaar R. Scheper van de Hout- en bouwbond CNV, toonde zich tevreden over het bereikte resultaat. “De onderhandelingen verliepen moeizaam, maar het resultaat is goed”, aldus Scheper.

De eis van van de werkgever om bij ziekte een loonsverlaging van 5 procent door te voeren is van tafel. Wel moeten werknemers bij de tweede ziekmelding een atv-dag inleveren. De aanvullende uitkering van 10 procent op de WW blijft overeind evenals de eindejaarsuitkering voor WAO'ers.

Ook over de VUT is overeenstemming bereikt. Werknemers per 1 juli 1995 die op 57-jarige leeftijd met de vut gaan, krijgen 566 procent van hun salaris mee. Vanaf 1 juli 1996 wordt dat 544 procent van het salaris. Voor 60-jarigen geldt per 1 juli 1995 een vut-uitkering van 375 procent, evenals in 1996.