Produktie industrie 5 pct hoger

DEN HAAG, 20 APRIL. De industriële produktie was in februari vijf procent hoger in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen bekend gemaakt.

Sinds het eerste kwartaal van 1994 ligt het niveau van de industriële produktie voortdurend boven dat van een jaar eerder.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de produktie in de chemische industrie het snelst toeneeemt; in februari lag de produktie 8,3 procent hoger. In de textiel-, kleding- en lederindustrie daalde de produktie met één procent. Het produktievolume in de metaalindustrie steeg met vijf procent. Binnen de metaal vertoonden vooral de elektronische industrie met acht procent en de basismetaal met bijna zeven procent een relatief sterke groei.

De produktie in de papier- en grafische industrie blijft, met een groei van ruim één procent in de eerste twee maanden van 1995, achter bij de gemiddelde industriële groei.

Het Centraal Planbureau verwacht dat de produktie van bedrijven (exclusief energie) dit jaar stijgt met 3,5 procent; voor volgend jaar wordt een groei verwacht van 3,25 procent. Vorig jaar steeg de produktie met 2,9 procent.

Voor dit jaar en volgend jaar wordt verwacht dat voor het eerst sinds 1984 de produktiegroei van de open sector sterker is dan die van de van het buitenland afgeschermde sector. Hoewel de export de motor was van het economisch herstel, nam in 1994 de produktie in de afgeschermde sector meer toe dan in de open sector. Ook belangrijke delen van de afgeschermde sector zoals de groothandel en de zakelijke dienstverlening profiteerden namelijk van de exportgroei.