Premies Stad Rotterdam voor auto's weer omhoog

ROTTERDAM, 20 APRIL. Het verzekeringsconcern Stad Rotterdam zal de premie van autoverzekeringen dit jaar opnieuw verhogen. “Het zou mij niet verbazen als dat in de orde van grootte van de 5 à 10 procent ligt”, stelde bestuursvoorzitter mr. C.J. Swart vanmorgen bij zijn toelichting op de jaarcijfers.

Op termijn zal Stad Rotterdam de premies volgens Swart zelfs met tientallen procenten optrekken. Daarmee komen ze volgens hem te liggen op het niveau van de Nederland omringende landen. “Autoverzekeringen zijn de dominante branche in ons schadebedrijf, daar moeten we keihard winst op maken”, aldus Swart.

Het verzekeringsconcern Stad Rotterdam heeft de winst in 1994 opgevoerd met 10,4 procent tot 102,5 miljoen gulden. De omzet steeg met 8,2 procent tot 3,4 miljard gulden. Ondanks dat het concern volgens Swart op de goede weg is, gaf hij geen winstprognose voor 1995. “Het schadebedrijf is zo cyclisch dat we daarmee wachten tot de cijfers over de eerste vier maanden bekend zijn”, verklaarde Swart.

De winst bij het schadebedrijf nam in 1994 toe met 11,3 procent tot 32 miljoen gulden. Vooral de opbrengsten uit medische en brandverzekeringen zaten in de lift omhoog, de autoverzekeringen bleven onverminderd - zij het vorig jaar iets minder - verlieslatend.

In de sector levensverzekeringen groeide de winst met 10 procent tot 53 miljoen gulden. Bij de overige activiteiten, waarvan hypotheken de hoofdmoot vormen, steeg de winst met 10,3 procent tot 17,6 miljoen gulden.

Stad Rotterdam stelt een dividend voor van 1,81 gulden per aandeel (1993: 1,73). Na het interim dividend van drie kwartjes in november resteert dus nog 1,06 gulden, die aandeelhouders gedeeltelijk naar keuze in aandelen uit de agioreserve kunnen opnemen.

Stad Rotterdam heeft per 1 januari de grondslagen voor de resultaatbepaling gewijzigd, naar zoals dat bij beursgenoteerde ondernemingen in deze branche gebruikelijk is. Uit deze aanpassing vloeit een eenmalige bate voort van 250 miljoen gulden. Tegenover deze bate zal de verzekeraar een last opvoeren tot een nagenoeg gelijk bedrag, zodat per saldo het jaarresulaat 1995 niet wordt beïnvloed. De last houdt grotendeels verband met een toevoeging aan de voorziening verzekeringsverplichtingen voor langere levensverwachtingen.