OESO: Turkije moet doorgaan met strakke hervorming economie

PARIJS, 20 APRIL. In Turkije dreigt een financiële crisis met nadelige gevolgen voor de economische groei als de voorgenomen economische hervormingen en de forse reductie van het financieringstekort worden uitgesteld.

Deze waarschuwing laat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) horen in een gisteren gepubliceerd rapport. De organisatie rekent in 1995 op een bescheiden herstel van de Turkse economie, die vorig jaar stagneerde als gevolg van de overhitting die eind 1993 optrad en van de aanvallen op het Turkse pond in januari 1994.

Na jaren van groei daalde daardoor vorig jaar het nationale inkomen van Turkije met 4,8 procent, liep de inflatie op tot 120 procent en kelderde de koers van het Turkse pond met 70 procent in waarde tegenover de dollar. De regering probeerde die ontwikkeling tegen te gaan met een stabiliseringsprogramma.

Volgens de OESO is Ankara erin geslaagd de financiële markten gerust te stellen, maar is blijvende stabiliteit nog niet gewaarborgd. Met de export en particuliere investeringen als motor voor zo'n stabiele ontwikkeling moet de inflatie verder terug en zijn structurele hervormingen en een strenge begrotingspolitiek noodzakelijk.

De OESO wijt de crisis van vorig jaar aan een laks begrotingsbeleid, de hollende inflatie en de omvang van het financieringstekort in het begin van de jaren negentig. Daardoor steeg de leenbehoefte van de staat tot 12 procent van het bruto binnenlands produkt in 1993.

Die hoge leenbehoefte leidde tot een vertrouwenscrisis. De vraag was of Turkije zijn buitenlandse schuld, die in september 1994 ongeveer 64,8 miljard dollar of 29 procent van 's lands deviezeninkomsten bedroeg, nog wel kon aflossen.

De problemen met het pond ontstonden toen twee kredietbeoordelaars Turkije lager waardeeerden. Die situatie duurde tot afgelopen zomer toen het stabiliseringsprogramma, dat de stempel van goedkeuring van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) droeg, vruchten begon af te werpen.

Voor 1995 rekent de Parijse organisatie op 2,8 procent economische groei die volgend jaar verder zal toenemen tot 4,8 procent, geruggesteund door een verdere toeneming van de investeringen. De inflatie zal luwen van 70 procent dit jaar tot 40 procent in 1996. (AFP)