Ministers willen praten met Turken

DEN HAAG, 20 APRIL. De ministers Dijkstal (binnenlandse zaken) en Van Mierlo (buitenlandse zaken) willen een gesprek met de Turkse gemeenschap in Nederland om uit te leggen waarom het voor de Nederlandse regering niet mogelijk was de oprichting van een Koerdisch parlement in ballingschap vorige week in Den Haag te verbieden.

Het gesprek is onderdeel van de wens van het kabinet om de diplomatieke moeilijkheden met Turkije niet op de spits te drijven maar een uitweg te zoeken voor het conflict. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse zaken was er geen keuze om de bijeenkomst van de Koerden wel of niet te laten doorgaan. “Als die er wel was, hadden we die zeker benut.”

Volgens de woordvoerder heeft Van Mierlo burgemeester Havermans van Den Haag in een persoonlijk gesprek gevraagd of er gevaar was voor het verstoren van de openbare orde. Die vraag werd ontkennend beantwoord. Van Mierlo heeft geen druk uitgeoefend de bijeenkomst alsnog te verbieden, aldus de woordvoerder. “De bijeenkomst is ook in alle rust verlopen.”

Uit gesprekken van vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Washington met de Amerikaanse regering heeft Van Mierlo nu de indruk gekregen dat er bij de Amerikanen meer begrip is ontstaan voor de toestemming voor de bijeenkomst van de Koerden in Den Haag en met name voor het feit dat de Nederlandse grondwet in het geding was. Vorige week liet Washington haar ongenoegen blijken omdat aan de oprichting ook leden van de terroristische beweging PKK deelnamen. Nederland had volgens Washington de strijd tegen het internationaal terrorisme moeten laten prevaleren.

Turkije blijft van mening dat Nederland te weinig doet tegen afpersingen en intimidaties van Koerdische en Turkse middenstanders in Nederland door leden van de Koerdische verzetsbeweging PKK. Dat zegt de tijdelijk zaakgelastigde van de Turkse ambassade in Den Haag, Derya Kanbay. Zijn ambassadeur is teruggeroepen naar Ankara voor consultaties. Hij eist van justitie dat zij de praktijken van de PKK stopt en de bedrijven in kwestie beter beschermt. De PKK is met name actief in Arnhem en in de Nederlands-Duitse grensstreek. Er zouden vele miljoenen met de afpersing zijn gemoeid waarmee de PKK wapens aankoopt voor de strijd in Turkije. De BVD erkent de handelwijze van de PKK.

Veel Turken in Nederland hebben de afgelopen dagen gehoor gegeven aan een wereldwijde oproep van de staatstelevisie TRT om geld over te maken voor het Turkse leger in de strijd tegen de Koerden in Noord-Irak.