Hoogovens wil eigen vermogen versterken

IJMUIDEN, 20 APRIL. Hoogovens wil zijn eigen vermogen verhogen tot veertig procent van het balanstotaal. Daarmee is de oorspronkelijke doelstelling aangescherpt. Het concern streefde eerder naar een solvabiliteit van 35 procent. Dat heeft bestuursvoorzitter M. van Veen gisteren bekendgemaakt.

Van Veen vindt de vermogensversterking nodig. “We moeten ons klaarmaken voor de volgende conjuncturele neergang”. In de afgelopen tien jaar is het eigen vermogen nooit boven de dertig procent uitgekomen. In 1990, net vóór het begin van de economische crisis, bereikte de solvabiliteit een hoogste stand van 29,4 procent.

Hoogovens wil het eigen vermogen vooral versterken door een terughoudende investeringspolitiek en een verdere verbetering van de winst. “Een emissie is momenteel niet aan de orde, hoewel we het nooit hebben uitgesloten”, aldus een woordvoerder.

Eind 1994 noteerde het concern een eigen vermogen van 29,3 procent, ofwel 2,3 miljard gulden op een belanstotaal van 7,8 miljard gulden. Om op de veertig procent te komen, moet het eigen vermogen met ongeveer 900 miljoen gulden worden aangevuld. De operatie wordt over enkele jaren uitgesmeerd.

De aandeelhouders moeten even geduld hebben. De winstuitkering in de vorm van een dividend (1994: 2 gulden) is bewust laag gehouden, zo gaf Van Veen tijdens de aandeelhoudersvergadering toe. “In de jaren 1992 en 1993 hebben we aanzienlijke verliezen geleden. We moeten nu eerst de blauwe plekken op de balans corrigeren”, zegt de bestuursvoorzitter, “De pay-out is laag, maar zonder meer verantwoord.” Wel streeft Hoogovens op termijn naar een uitkeringspercentage van 30 tot 35 procent.

Dit jaar geeft Hoogovens ongeveer 375 miljoen gulden aan nieuwe machines en produkten uit, historisch gezien een laag bedrag. Van Veen: “Omvangrijke investeringen doen we pas als het eigen vermogen op het gewenste niveau is gebracht.” In het afgelopen boekjaar investeerde de staal- en aluminiumproducent 200 miljoen gulden, maar dat bedrag werd, op 10 miljoen gulden na, gedekt door de opbrengsten uit deconsolidaties.

Het concern is optimistisch over de winstontwikkeling, ondanks de onrust op de valutamarkten. Het resultaat na belasting uit gewone bedrijfsuitoefening gaat in 1995 “aanzienlijk” omhoog. Wel houdt het concern rekening met het feit dat het resultaat in het tweede halfjaar, bij een voortzetting van de huidige lage wisselkoersen, enigszins onder het niveau van de eerste zes maanden kan uitkomen. Het verkoopt 23 procent van zijn produktie in de Verenigde Staten, maar de daling van de dollar wordt tot nu toe gecompenseerd door een stijging van de verkoopprijzen.

Met Polynorm uit Bunschoten gaat het concern samenwerken voor de produktie van stalen, samengestelde onderdelen voor de auto-industrie. Met deze stukken kan de industrie lichtere en goedkopere wagens maken. Polynorm en Hoogovens versterken met de gezamenlijke onderneming hun positie als toeleverancier van de auto-industrie. (ANP)