Handelstekort VS loopt terug, export stijgt

WASHINGTON, 20 APRIL. Het Amerikaanse handelstekort is in februari sterk teruggelopen, nadat in januari nog een een recordhoogte van 11,95 miljard dollar was bereikt. Het tekort op de handelsbalans (goederen en diensten) daalde met 24,6 procent tot 9,01 miljard dollar.

De export steeg met 2,7 procent tot 62,50 miljard dollar tot het op een na hoogste niveau in de geschiedenis, vooral door een toename van de verkoop van vliegtuigen. De import daalde met 2 procent tot 71,43 miljard dollar.

Amerikaanse regeringsfunctionarissen begroetten de daling van het handelstekort als een hoopvol teken dat het Amerikaanse handelstekort zal gaan dalen. Handelsminister Brown wees erop dat de VS nu voor het eerst een handelsoverschot hebben met snel groeiende Aziatische landen als Zuid-Korea. Dat is volgens hem een teken van de groeiende concurrentiekracht van het Amerikaanse bedrijfsleven. De lage dollarkoers werkt in dit verband positief voor de Amerikaanse export.

Economische analisten tonen zich niet overtuigd. Zij wijzen erop dat het Amerikaanse handelstekort op jaarbasis momenteel 126 miljard dollar bedraagt, meer dan het vorig jaar bereikte record van 106,57 miljard dollar. Gewezen wordt op het recordtekort met Mexico in februari van 1,25 miljard dollar, vooral een gevolg van de lagere koers van de peso na de financiële crisis in Mexico.

Het politiek gevoelige tekort met Japan (ruim 60 miljard dollar op jaarbasis) daalde in februari voor de vierde achtereenvolgende maand, tot 4,71 miljard dollar. Het tekort met China daalde scherp met 30 procent tot 1,91 miljard dollar, vooral door de stijging van de vliegtuigverkopen. (AP)