GTI: verder herstel van markt en winst

AMSTERDAM, 20 APRIL. Technisch installatiebedrijf GTI verwacht dit jaar zijn resultaten opnieuw te kunnen verbeteren en rekent op lichte omzetgroei. Het bedrijf voorziet verbetering in utiliteitsbouw en sterk herstel van de investeringen in de industrie, twee belangrijke categorieën opdrachtgevers.

Dat heeft directievoorzitter ir. J.A. Dekker van GTI Holding vanochtend gezegd in zijn toelichting op het jaarverslag over 1994.

De onderneming maakte vorige maand al bekend dat haar netto resultaat met 5,1 miljoen steeg tot 11,4 miljoen gulden. De omzet bleef met 3,7 procent achter bij 1993 en kwam uit op 1,36 miljard gulden. GTI wil een dividend uitkeren van 3,32 gulden per aandeel, tegenover 1,84 gulden vorig jaar.

GTI noemt 1994 een jaar van winstherstel. De onderneming krabbelde op na een ingrijpende reorganisatie, die de laatste twee jaar 900 banen kostte. Het bedrijf heeft nu een krappe 7400 mensen in dienst. Volgens Dekker is “de tijd van reorganisaties en inkrimpingen voorbij”.

Dekker (55), die per 1 juli eerste man wordt bij TNO, zei zich “een beetje te schamen” voor de bereikte winst. Hij vindt dat GTI in staat moet zijn een netto winst te behalen ter grootte van 2 procent van de omzet. Dekkers opvolger, directielid ir. G.F. Kolff, wilde zich niet vastleggen op een jaartal. Wel zei hij dat de opgaande lijn van de resultaten zich in 1996 zal voortzetten.

De resultaten over het eerste kwartaal staven het optimisme van de directie. Dekker zei dat GTI de effecten van de recente bouwstaking wel heeft gevoeld, maar dat de beperkte schade het resultaat over 1995 niet sterk zal beïnvloeden.

Het netto bedrijfsresultaat van GTI daalde in 1994 van 17,6 naar 15 miljoen gulden. De groei van de netto winst was vooral toe te schrijven aan lagere reorganisatiekosten. De bedroegen in 1993 18,4 miljoen gulden, tegenover 3,2 miljoen vorig jaar. De markt bleef zwak. GTI kampte in Nederland met lagere investeringen in de utiliteitsbouw (min 6,5 procent) en industrie (min 7 procent) en, zeker in de eerste helft, met “onverantwoord lage” prijzen door overcapaciteit.

De situatie op GTI's buitenlandse markten was weinig beter. In België, waar de onderneming 8 procent van haar omzet behaalt, werd “enkele miljoenen” verlies geleden. Dit jaar wordt een positief resultaat voorzien. Het resultaat in Duitsland (7 procent van de omzet) noemt GTI goed.

Voor het lopende boekjaar voorziet GTI groeiende vraag naar onderhoudswerk, met name door uitbesteding. Voor een toenemend aantal bedrijven neemt GTI de functie van technische dienst over.

Eind 1994 had GTI's orderportefeuille een waarde van 2,1 miljard gulden. Het bedrijf investeerde vorig jaar voor 17,5 miljoen gulden, bijna 5 miljoen minder dan in 1993. De onderneming verwacht voor het lopende jaar stabilisatie van het investeringsniveau en geen grote acquisities.