Gore: verlenging NPV is van 'vitaal' belang

NEW YORK, 20 APRIL. De Amerikaanse vice-president, Al Gore, heeft gisteren in New York het standpunt van zijn regering verdedigd dat het Nonproliferatieverdrag (NPV) tegen de verspreiding van kernwapens voor onbepaalde tijd moet worden verlengd.

Gore hield zijn toespraak tot de vertegenwoordigers van 173 landen die het NPV sinds 1970 hebben ondertekend en die in New York onder auspiciën van de Verenigde Naties vergaderen over de toekomstige status van het verdrag. “De Verenigde Staten geloven dat het van vitaal belang is dat wij ons voordeel doen met deze eenmalige gelegenheid om het verdrag voor onbepaalde tijd en zonder voorwaarden te verlengen”, aldus Gore. Hij zei dat het gevaar voor een kernoorlog tussen supermachten is geweken, maar dat een toenemend aantal landen pogingen onderneemt om nucleaire technologie te verwerven.

De VS hebben gezegd inmiddels te beeschikken over een meerderheid van 90 stemmen voor onbepaalde, onvoorwaardelijke verlenging. Maar zij vrezen dat het NPV wordt verzwakt als zo'n verlenging niet algemener wordt gesteund. Zo wees Gore gisteren periodieke verlenging af, omdat dat “verspreiders van kernwapentechnologie in spe aanmoedigt zich stil te houden en hun doelen clandestien na te streven”, in de hoop dat het verdrag uiteindelijk instort.

Sommige Derde-wereldlanden (zoals Indonesië, Nigeria en Uruguay) willen de NPV-onderhandelingen gebruiken om de positie van de vijf officiële nucleaire mogendheden - de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk - te verzwakken. De Indonesische VN-ambassadeur Izhar Ibrahim wees deze week verlenging voor onbepaalde tijd af, omdat “de vijf geprivilegieerde machten dan hun kernwapens kunnen houden, terwijl het anderen voor eeuwig wordt verboden die [wapens] te verwerven”.

Zuid-Afrika maakte gisteren bekend verlenging voor onbepaalde tijd te steunen. Aangenomen wordt dat Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime enkele kernwapens heeft gebouwd. Die zouden later zijn ontmanteld. In 1991 trad het land toe tot het NPV.

Syrië keerde zich, zoals verwacht, tegen verlenging voor onbepaalde tijd, met als argument dat Israel eerst moet toetreden tot het NPV en zijn nucleairee installaties moet openstellen voor inspectie. Israel beschikt, naar wordt aangenomen, over kernwapens. In de wereld zijn in totaal 23.000 kernkoppen voorradig. (Reuter, AP)