Gedwongen ontslagen bij slachthuizen

DEN HAAG, 20 APRIL. De Nederlandse runder- en varkensslachterijen hebben gisteren definitief een akkoord gesloten over de sanering van de sector. De overcapaciteit wordt uit de markt genomen. Het plan voorziet in een inkrimping met 830 banen, waarvan 510 door gedwongen ontslag.

De slachterijen praten al lange tijd over een gezamenlijke saneringsoperatie. Tot dusver bleef het bij principe-akkoorden. Gisteren bereikten ze een akkoord over de hoeveelheid slachthaken die zal worden gesaneerd. De varkensslachterijen nemen 3,6 miljoen slachthaken uit de markt, waarmee de totale capaciteit met 20 procent wordt teruggebracht. De runderslachterijen nemen 180.000 slachthaken weg, hetgeen de capaciteit met 15 procent vermindert.

De bedrijven die slachthaken opruimen worden daarvoor schadeloos gesteld door saneringsfondsen. De fondsen worden gevoed met geld van de gezamenlijke slachterijen zelf. Daarvoor betalen ze een heffing van vijftien gulden per rund en 1,50 gulden per varken. De totale saneringsoperatie vergt bijna 140 miljoen gulden.

Niet bekend

De onderhandelingen over de sanering hebben plaatsgehad onder aanvoering van voorzitter Rob Tazelaar van de Produktschappen Vee, Vlees en Eieren. Het PVE verwacht dat de economische situatie in de Nederlandse vleesindustrie nu weer ten goede kan keren. (ANP)