Evolutie (3)

Evolutie is essentieel voor de biologie en dus hoort ook in het biologieonderwijs op mavo, havo en vwo. Dat ben ik geheel met Piet Borst eens. Dat het schoolonderzoek even belangrijk is als het Schriftelijk Examen, is in dit verband natuurlijk onzin. In de drukke praktijk van de school is de pressie van het Schriftelijk Examen zo groot, dat al het andere al snel terzijde wordt geschoven. Ten aanzien van evolutie is dat biologie onwaardig.

Overigens is er in dit land ook nog een Staatsexamen. Hier vindt géén schoolonderzoek plaats. Wel een mondeling examen met als inhoud hiervan inderdaad: de stof van het Schriftelijk Examen! Daar worden de argumenten voor evolutie dus helemaal niet meer getoetst. Des te schrijnender dat hier de Staat zelf deze invulling geeft aan de veelgeroemde vrijheid van onderwijs.

Dat anderen hun eigen loop nemen met deze vrijheid van onderwijs kunnen we lezen in het Nieuwsblad van de Evangelische School voor Journalistiek (nummer 3, maart 1995): “Een woordvoerder van het Gereformeerd Pedagogisch Centrum zegt met 'veel plezier' kennis te hebben genomen van het besluit van de staatssecretaris. 'Je kunt leerlingen die leven vanuit de Bijbel niet laten leren dat de aarde miljoenen jaren oud zou zijn”.

Ik neem het schrijvers van enkele duizenden jaren geleden niet kwalijk dat ze schreven in hun taal, met hun kennis. De Bijbel als letterlijk uitgangspunt nemen voor natuurwetenschappelijke, biologische kennis van nu is irreëel. Dat mag niet leiden tot ontkenning van wetenschappelijke feiten als dateringen van fossielen, gedachten over het ontstaan van het heelal, evolutionair te duiden gedrag of bouw en ontwikkeling van DNA.

We leren op het voortgezet onderwijs toch ook niet dat de mannen een rib minder hebben dan vrouwen? In de aardrijkskundeles wordt toch niet geleerd dat de aarde plat is, of dat de zon beweegt en op commando stilstaat? In de economieles zijn er toch andere eenheden dan zilverlingen en teerlingen?

De minister hoeft zich daar niet op deze wijze mee te bemoeien: dat is voor mij vrijheid van onderwijs.

    • Kees Koopman
    • Directeur Ned. Inst. voor Biologie