Directeur bij West Invest Fortress weg

ROTTERDAM, 20 APRIL. Directeur Jules Marie van Pelt is gisteren kwaad opgestapt bij het vastgoedfonds West Invest Fortress na een conflict met de raad van commissarissen. L. Verhelst, een vroegere bestuurder bij Bolswessanen, heeft hem tijdelijk opgevolgd.

De bestuurscrisis ontstond door onenigheid over het te voeren beleid. Sinds januari werkt West Invest Fortress aan een herstructurering waarbij het vastgoed van de Zweedse groot-aandeelhouder Kungsleden moet worden geïntegreerd met de eigen vastgoedportefeuille. Bovendien heeft Fortress nieuw kapitaal nodig, waarover het met de banken praat.

Verwacht werd dat de zaak in maart zou zijn beklonken, maar er ontstond verschil van inzicht. Onder meer over de herwaardering van de vastgoedportefeuille. Directeur Van Pelt stond in zijn opvatting tegenover de commissarissen.

Van Pelt had een onlosmakelijk stempel gedrukt op de bedrijfsfilosofie van West Invest. WIF koopt namelijk goedkope, slecht onderhouden panden met de bedoeling die na grondige renovatie met winst te verkopen. Daarin wijkt West Invest af van veel andere vastgoedfondsen, die een groot deel van hun portefeuille in beheer hebben. Het is een filosofie, die een groot optimisme vereist over eventuele interesse van kopers. Inmiddels is de vastgoedportefeuille van de vennootschap getaxeerd. Naar verwachting zal de boekwaarde van de huidige activa met ongeveer 40 miljoen worden 'afgewaardeerd'. Volgens de laatste inzichten bedraagt de boekwaarde 432 miljoen.

Kungsleden is voortgekomen uit de vroegere, thans failliete Gota Bank en is van Retriva, die eigendom is van de Zweedse staat. In 1992 en 1993 leed West Invest Fortress verliezen van respectievelijk 62,8 en 15,9 miljoen gulden. Het eigen vermogen was eind 1993 nog 54,6 miljoen. Over 1994 zijn nog geen cijfers bekend.