Dagelijks bestuur van de KNSB weg

ROTTERDAM, 20 APRIL. Vier van de vijf leden van het dagelijks bestuur van de schaatsbond (KNSB) hebben gisteravond hun functie neergelegd. Voorzitter Meijer en de leden Wijnja, Griffioen en Van Walsem verklaarden dat ze er geen vertrouwen in hadden dat de impasse in de bond op korte termijn kan worden doorbroken. Alleen bestuurslid Charisius trad niet af.

Bart Veldkamp, woordvoerder van de schaatsers, reageerde verheugd. “Nu kan er een open, democratisch bestuur komen. De laatste tien jaar zater er steeds bestuurders die nauwelijks naar argumenten luisterden, die niet wilden overleggen en machtsspelletjes speelden die ten koste gingen van de schaatssport.”

De schaatsbond verkeert in een crisis sinds het dagelijks bestuur twee leden van het sectiebestuur langebaan (de technische bestuurders) ontsloeg. Daarop zegden de schaatsers (Ritsma, Veldkamp en de kernploegleden) hun vertrouwen in het bondsbestuur op. Ze weigerden bovendien voor de kernploegen uit te komen.

Het bondsbestuur bestaat uit de vijf leden van het dagelijks bestuur, die door de jaarvergadering worden benoemd, en acht leden die de gewesten vertegenwoordigen. Verwacht wordt dat de gewesten binnenkort vier nieuwe bestuursleden zullen voordragen. Daarna moet een nieuw sectiebestuur worden benoemd.

De schaatsers vinden dat de ontslagen leden van het sectiebestuur (Grobbée en Augustinus) moeten terugkeren. Zij hopen dat Ard Schenk plaats zal nemen in het bondsbestuur. Veldkamp: “Het gaat ons niet alleen om geld. We tillen zwaar aan democratische besluitvorming. Dat ging even goed toen Schenk in de BCK zat, maar daarna werd het weer een rommeltje.”

Charisius, het aangebleven bestuurslid, zei vanochtend dat hij nog steeds zoekt naar een oplossing van het conflict. “Schaatsers hebben meestal andere gedachten dan bestuurders. Wij bekijken het beleid algemener.”

Augustinus zei vanochtend te hopen dat het vertrokken sectiebestuur terugkeert. “Dat willen de gewesten ook. Ik weet niet of het overgebleven bondsbestuur op onze hand is. Het zou het beste zijn als de nog zittende leden nu overleg voeren met de gewestelijke technische commissies. Er zal wel een interim-bestuur komen tot de jaarvergadering in december. Het is voor mij onbegrijpelijk dat Charisius als enige lid van het dagelijks bestuur wél is aangebleven. Als de vier belangrijkste leden opstappen omdat het vertrouwen weg is en jij blijft als enige zitten, dan moet je bij jezelf te rade gaan. Ik vind dat ontzettend kortzichtig.”