Containerhavens; De grootste containerhavens van de wereld (1994)

Grafiek: De haven van Hongkong sloeg in 1994 de meeste containers over. De Rotterdamse haven, die nog steeds de grootste van de wereld is, is op het gebied van de containeroverslag sinds 1986, toen zij nog de eerste plaats innam, naar de vierde plaats in 1994 gezakt. De overslag van de Rotterdamse haven bestond in 1994 voor 20 procent uit containeroverslag, dit aandeel lag in de andere havens beduidend hoger.

De haven van Kobe, die in 1994 nog 40 procent van de totale Japanse containeroverslag voor haar rekening nam, zal door de aardbeving haar zesde plaats kwijtraken. De haven van Kobe zal in 1995 naar schatting een kwart minder containers overslaan, een groot deel hiervan zal door het Zuidkoreaanse Pusan overgeslagen worden.

De containeroverslag is ook voor de Rotterdamse haven het snelst groeiende segment. Het transport van textiel, elektronica, voedingsmiddelen en chemicaliën gaat tegenwoordig grotendeels per container. Van de bijna 3 miljoen in Rotterdam overgeslagen containers werd 73 procent door de binnenvaart, 15 procent door de zeevaart, 10 procent door het wegvervoer en slechts 3 procent per trein verder vervoerd. Dit lage aandeel van de trein zou door de aanleg van de Betuwelijn tot 10 procent van de totale overslag kunnen toenemen.

    • Diederik van Erven Dorens