Commotie om bevrijdingskrant

AMSTERDAM, 20 APRIL. De gemeenteraad van Amsterdam betreurt het dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan de Telegraaf opdracht heeft gegeven de bevrijdingskrant te drukken. Een motie van die strekking werd gisteren unaniem en zonder discussie aanvaard. Het comité had volgens de raad die opdracht moeten geven aan Trouw, het Parool of aan Vrij Nederland, kranten met een onberispelijk verzetsverleden.

Na afloop van de stemming liepen de gemoederen in de koffiekamer van het Amsterdamse stadhuis hoog op. Wethouder E. Peer verwisselde zijn colbert voor het boetekleed: “Ik kwam binnen toen de stemming begon. Ja, dan kijk je naar je fractievoorzitter en die knikte dat ik voor moest stemmen. Maar ik wist niet eens wat er in stond. Ik weet ook niet eens wat de rol van de Telegraaf in de oorlog was.” Met een verwijzing naar “de generatie die de oorlog heeft meegemaakt” verklaarde wethouder Van der Aa waarom hij voor de motie had gestemd. Even later beaamde hij dat de motie “zakelijk niets uithaalde”.

De indienster van de motie, A. Grewel (PvdA), vond dat het comité zorgvuldiger had moeten zijn. “De wonden van de oorlog zijn nog lang niet geheeld. Als je daar niet zorgvuldig mee omgaat sla je weer een wond.” Tegen twee Telegraaf-verslaggevers herhaalde zij dat het niet de bedoelding was hen te schofferen. “Iedereen weet dat er nu andere mensen werken bij de Telegraaf dan toen.”

Het CDA-raadslid F. Spit vond niets vreemds aan de motie die sommigen deed denken aan de dagen waarop Amsterdam 'apart' Zuid-Afrika voor de laatste keer waarschuwde. “Er leven nog veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Ik ook. Als het waar is dat het goedkoper kon bij de Telegraaf dan elders, dan vind ik nog dat die krant de opdracht niet had mogen krijgen.”

Een paar uur na de stemming werden gistermiddag vijftig exemplaren van de krant in de koffiekamer bezorgd. Toen bleek dat het niet gaat om de bevrijdingskrant maar om een festivalkrant waarin alle bevrijdingsfestivals staan vermeld, met daarin artikelen over de te verwachten optredens. Het comité is ingegaan op het aanbod van de Telegraaf om de krant te drukken “in verband met het grote bereik onder de doelgroep die de Bevrijdingsfestivals willen bereiken”, zegt het comité in een verklaring. “Uiteraard is het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekend met het verleden van de Telegraaf. De huidige redactie van de Telegraaf heeft geen binding met de toenmalige redactie.”