Chabot niet in hoger beroep tegen berisping

DEN HAAG, 20 APRIL. De Haarlemse psychiater B.E. Chabot gaat niet in hoger beroep tegen de berisping die hij eind vorige maand kreeg van het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam.

Met het afzien van het hoger beroep komt een einde aan een zaak die de psychiater en de medische wereld sinds 1991 heeft beziggehouden. In dat jaar verleende Chabot hulp bij de zelfdoding van een 50-jarige vrouw uit het Drentse Ruinen. De vrouw, die geestelijk ernstig leed na de dood van twee kinderen, was lichamelijk niet ziek.

De zaak-Chabot werd een proefproces dat de criteria voor hulp bij zelfdoding moest verduidelijken. Zo moest de rechter onder meer de vraag beantwoorden of euthanasie of hulp bij zelfdoding kon worden toegestaan bij patiënten die niet in de stervensfase verkeerden. Vorige zomer oordeelde de Hoge Raad dat Chabot weliswaar schuldig was, maar het rechtscollege legde hem geen straf op. Hij had de vrouw niet door een tweede deskundige laten onderzoeken. In het arrest maakte de Hoge Raad in beginsel een eind aan het onderscheid tussen patiënten wier lijden wordt veroorzaakt door psychische, dan wel lichamelijke oorzaken. In beide gevallen kan het lijden uitzichtloos en ondraaglijk zijn en een arts kan vrijuit gaan bij euthanasie of hulp bij zelfdoding aan psychisch lijdende patiënten, aldus de Hoge Raad.

Nadat de Hoge Raad had gesproken toetste het medisch tuchtcollege in Amsterdam Chabots handelen in dezelfde zaak. Het college onderstreepte de principiële uitspraak van de Hoge Raad, maar was van mening dat de vrouw behandeld had kunnen worden. Volgens Chabot weigerde zij elke behandeling.

Gisteren maakte Chabot bekend dat inmiddels genoeg rechtscolleges over zijn handelen hebben geoordeeld, en dat hij afziet van een hoger beroep. “De maat is nu vol”, aldus Chabot, die zei zich in de toekomst “vanzelfsprekend” te zullen houden aan de nieuwe zorgvuldigheidseisen die door de Hoge Raad zijn vastgesteld. “Maar de ernstige problemen voor mijn beroepsgroep hoeven niet langer over mijn rug uitgevochten te worden”, zei hij.