Burgemeester Zaanstad krijgt minder bevoegdheden

AMSTERDAM, 20 APRIL. Burgemeester J. Bruinsma-Kleijwegt van Zaanstad is niet langer zelfstandig bevoegd als korpsbeheerder van de regiopolitie. Zij wordt voorlopig in die functie bijgestaan door een 'dagelijks bestuur', bestaande uit de fungerend hoofdofficier van justitie van Haarlem en de burgemeesters van Purmerend en Oostzaan.

Met deze constructie hoopt het college van burgemeesters uit de politieregio de verhouding tussen korpsbeheerder en politie te herstellen. De politie Zaanstreek-Waterland heeft enkele weken geleden het vertrouwen in de korpsbeheerder opgezegd, nadat Bruinsma in de pers had meegedeeld dat hoofdcommissaris A. van Es “er geen hout van kan”.

In aanwezigheid van de commissaris van de koningin in Noord-Holland, J. van Kemenade, stelde het regionaal college vast dat er “geen wezenlijke zakelijke verschillen van mening zijn over het functioneren (...) van het korps”. Tevens werd 'onverkort' het vertrouwen in de korpsleiding uitgesproken. De commissaris van de koningin liet vanmiddag uitdrukkelijk weten dat er geen sprake is van 'onder curatele stellen' van Bruinsma.

De politie wil geen commentaar geven op het besluit van het regionaal college. Een woordvoerder wijst er echter op dat het regionaal college geen andere korpsbeheerder heeft aangesteld en dat de politie nog altijd geen vertrouwen in Bruinsma heeft.

Behalve met de politie is Bruinsma ook in aanvaring gekomen met de gemeenteraad. Haar wordt verweten dat ze ook de verhouding met het ambtenarenkorps heeft vertroebeld. Verschillende ambtenaren hebben ruzie met de burgemeester gekregen. Gemeentesecretaris J. de Wildt zit enkele weken ziek thuis, omdat de spanningen op het stadhuis hem te veel waren geworden.

Bruinsma heeft de aanstelling van een externe adviseur moeten accepteren, die de sfeer op het stadhuis onderzoekt. Als adviseur is oud-burgemeester C. Roozemond van Alkmaar aangetrokken. Roozemond is in 1993 ook interim-burgemeester geweest van Almere, in de nasleep van de politieke crisis die burgemeester De Cloe tot terugtreden dwong.