AWV-voorzitter vreest loongolf

ROTTERDAM, 20 APRIL. De loondruk in Nederland dreigt gevaarlijke vormen aan te nemen. De recent afgesloten CAO's bevatten te hoge loonstijgingen. De oplopende kosten bedreigen de positie van Nederlandse ondernemingen.

Die waarschuwing heeft voorzitter G. van Reenen van de Algemene Werkgevers Vereniging (AWV) vanmiddag geuit tijdens de ledenvergadering van de AWV. Hoewel de gunstige economische ontwikkeling ogenschijnlijk hogere lonen mogelijk maakt, moeten volgens Van Reenen zowel ondernemers als vakbonden het middel van loonkostenmatiging blijven hanteren. “Het maatschappelijke doel van de werkgelegenheid” is daarmee volgens hem het best gediend.

Van Reenen baseert zijn betoog naar eigen zeggen op de CAO-onderhandelingen in sectoren waar de AWV als adviserende partij bij betrokken is. De zorg van de AWV-voorzitter wordt vooralsnog niet gestaafd door de cijfers. Het Centraal Planbureau voorspelt in zijn jongste verkenningen voor dit jaar een contractloonstijging van 1,25 procent en voor 1996 van 2,5 procent. Ook de inflatie wordt voor 1996 op 2,5 procent geraamd.

De AWV-voorzitter zette zich in zijn jaarrede af tegen uitspraken van Industriebond FNV-voorzitter B. van der Weg. Deze voorspelde vorige week in het eigen verenigingsblad een “bikkelharde confrontatie met werkgevers die uit zijn op zelfverrijking ten koste van de werknemers”. Voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV liet daarop echter al weten dat de vakbonden de reële loonontwikkeling niet uit het oog verliezen en geen looneisen stellen waarmee zij zichzelf voor de voeten lopen.

Voor de vakbeweging moet loonkostenmatiging wel gekoppeld blijven aan herverdeling van werk, bij voorkeur via arbeidstijdverkorting. Hoewel Van Reenen zich in zijn jaarrede lovend uitliet over de bereikte CAO-akkoorden in de bankensector en bij Akzo (waar de arbeidsduurverkorting nadrukkelijk is gekoppeld aan een flexibele inzet van personeel) liet de AWV-voorzitter duidelijk doorschemeren op zich geen voorstander van dergelijke oplossingen te zijn. “We zullen weloverwogen omgaan met tijdwensen van werknemers en niet in de fout gaan door snel over te gaan op vakbondseisen voor arbeidsduurverkorting”, aldus Van Reenen.

Bij de Algemene Werkgevers Vereniging zijn direct en indirect ruim 1.700 ondernemingen en instellingen aangesloten.