AOV-Kamerlid eist vertrek van fractieleider

DEN HAAG, 20 APRIL. H.M. Nijpels-Hezemans moet opstappen als fractievoorzitter van het Algemeen Ouderenverbond (AOV) in de Tweede Kamer. Dit vindt het AOV-Kamerlid C. van Wingerden.

Volgens Van Wingerden heeft Nijpels zich “niet loyaal” tegenover de partij opgesteld door vorige week namens de fractie het vertrouwen op te zeggen in partijvoorzitter M.Batenburg. Volgens Van Wingerden sprak ze niet namens de fractie. “En als mevrouw Nijpels niet loyaal is aan de partij, ben ik niet loyaal aan mevrouw Nijpels en vind ik dat ze moet opstappen”, zei Van Wingerden vanmorgen desgevraagd.

Het conflict binnen de AOV-fractie is ontstaan naar aanleiding van het streven van partijvoorzitter M. Batenburg om lid te worden van de Eerste Kamer. Het hoofdbestuur van de partij, daarin gesteund door Nijpels, had Batenburg echter op een onverkiesbare plaats gezet. Toen Batenburg daarop kritiek leverde zegde het dagelijks bestuur het vertrouwen in hem op. In het persbericht hierover stond niet alleen het dagelijks bestuur vermeld maar ook de fractie, die het vertrouwen in Batenburg zou hebben opgezegd. Ten minste twee leden van die fractie, Van Wingerden en Verkerk, steunen echter Batenburg.

“Ik neem het mevrouw Nijpels zeer kwalijk dat zij onze voorzitter aan wie we veel te danken hebben, de grond in wil trappen”, zegt Van Wingerden, “en ten tweede dat ze eigen vriendjes op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer naar voren heeft geschoven.” Daarmee doelt Van Wingerden op een beleidsmedewerker van Nijpels die op een verkiesbare plaats staat voor de senaat. Mocht Nijpels niet zelf opstappen, dan zou het hoofdbestuur haar moeten royeren als lid van het AOV, aldus Van Wingerden.

De woordvoerder van Nijpels laat weten dat “de beschuldigingen van Van Wingerden nergens op zijn gebaseerd en dat zijn uitlatingen aan de orde zullen komen op de hoofdbestuursvergadering van morgen.” De woordvoerder wijst er tevens op dat het gewraakte perbericht van 10 april inmiddels is herzien en dat daarin niet meer wordt gesproken van de fractie. Nijpels zelf is met vakantie in Spanje.

Het AOV-Kamerlid Verkerk steunt Van Wingerden in zijn kritiek op Nijpels, maar wil nog niet zover gaan dat hij zijn vertrouwen in haar opzegt. “De vertrouwensrelatie tussen ons en Nijpels heeft schade geleden door haar optreden. We moeten hier zo snel mogelijk na het paasreces over praten”, aldus Verkerk. Een ander Kamerlid van de vijfkoppige AOV-fractie, mevrouw Aiking-Van Wageningen, liet vanmorgen weten zich te distantiëren van de kritiek van Van Wingerden. “Mevrouw Nijpels heeft niets onoirbaars gedaan”, aldus Aiking.