Adel

Is koningin Beatrix wel van adel, zo vraagt Jan Taets van Amerongen zich af in het NRC Handelsblad van 15 april. Vrouwen zouden volgens het Nederlandse adelsrecht geen blauw bloed kunnen doorgeven.

Het antwoord is eenvoudig. Aan de prinsen Hendrik, Bernhard en Claus is telkens bij Koninklijk Besluit de titel Prins der Nederlanden toegekend. Titels vererven in Nederland in de mannelijke lijn. Welbeschouwd ten overvloede is de overgang van de titel op hun kinderen eveneens in Koninklijke Besluiten neergelegd.

Wat betreft de titel Prins van Oranje-Nassau geldt het volgende. In het Nassauischer Erbverein van 1736 - niet te verwarren met het Erneuter Nassauischer Erbverein van 1783 - is bepaald dat bij het uitsterven in de mannelijke lijn van de tak Oranje-Nassau van het huis Nassau de erfdochter de naam, de titel en het wapen zal overbrengen op haar echtgenoot. Bij Koninklijk Besluit van 2 januari 1967 is aan de kinderen van Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven de titel Prins(es) van Oranje-Nassau verleend.

Met betrekking tot het Spaanse en Engelse recht merkt Taets van Amerongen op dat 'volgens eeuwenoud gebruik' adeldom in Spanje en Groot-Brittannië nog steeds via vrouwen vererft. De regel is evenwel in Groot-Brittannië dat mannen in de adelstand worden verheven met vererving van de titel uitsluitend in de mannelijke lijn. Er is slechts een beperkt aantal zeer oude titels die ook op vrouwen kunnen vererven. Het betreft de zgn. 'peerages by writ'. In een enkel geval werd echter terstond bij het verlenen van de titel een uitzondering gemaakt op de regel dat slechts mannen de titel konden erven. Dan is er sprake van een 'special remainder'.

    • D. Schaap