ABN Amro op beurs lager na magere cijfers

AMSTERDAM, 20 APRIL. De koers van aandelen ABN Amro is vanmorgen met ruim 2 procent gedaald nadat de raad van bestuur van de bank bekend maakte dat de resultaten van de bank over de eerste twee maanden van dit jaar lager zijn uitgevallen dan in de vergelijkbare periode in 1994.

De uitspraken werden gedaan tijdens een toelichting van de raad van bestuur op het jaarverslag van de bank over 1994. Het aandeel ABN Amro daalde daarop van 60,20 gulden tot 58,70 gulden.

Bestuursvoorzitter J. Kalff van ABN Amro wees er op dat de ontwikkelingen op de valutamarkt niet bijzonder gunstig waren in de eerste twee maanden van dit jaar. De koers van de Amerikaanse dollar is sinds het begin van dit jaar met tegen de vijftien procent gedaald ten opzichte van de gulden. ABN Amro haalt volgens het jaarverslag een kwart (839 miljoen gulden) van het bedrijfsresultaat uit Noord-Amerika.

In de eerste twee maanden van 1994 waren de omstandigheden volgens Kalff juist wel gunstig, totdat in de Verenigde Staten op 4 februari de rente werd verhoogd. Door de gunstige omstandigheden in 1994 en de teleurstellende ontwikkelingen op de markt in de eerste twee maanden van dit jaar valt de vergelijking tussen de beide periodes extra ongunstig uit.

ABN Amro wil “gezien een groot aantal onzekerheden” geen uitspraken doen over de winstontwikkeling voor het gehele jaar. Kalff noemde vanmorgen het onzekere beursklimaat, waardoor de inkomsten uit de handel op de financiële markten en provisies moeilijk te schatten is. Ook de “felle concurrentie” bij het aantrekken van gelden en het uitzetten van leningen kan de druk op de rentemarge van ABN Amro vergroten. Die marge was vorig jaar juist toegenomen. Buiten Nederland speelt de gang van zaken op de financiële markten een steeds grotere rol bij de resultaten van het buitenland-bedrijf van ABN Amro. Volgens Kalff speelt de onzekerheid over het monetaire beleid in Duitsland en de Verenigde Staten de handel op de financiële markten parten.

Tegenover de ongustige omstandigheden staan ontwikkelingen die het resultaat van ABN Amro juist positief kunnen beïnvloeden. Kalff zei vanmorgen dat de bank door een volumestijging de druk op de rentemarge hoopt te kunnen compenseren. Ook verwacht de bestuursvoorzitter een hogere winstbijdrage van de activiteiten in investment-banking van de in de laatste jaren geopende kantoren in het buitenland.

Bovendien wees Kalff op de gunstige conjuncturele ontwikkeling. Daardoor kan de bijdrage van de bank aan de voorziening op debiteuren “betrekkelijk laag” blijven. De bank wist over 1994 het netto-resultaat met 12,9 procent te doen stijgen tot 2.286 miljoen gulden. Het rendement op eigen vermogen steeg van 12 procent in 1993 naar 12,4 procent vorig jaar.