'Zelfmoordacties Palestijnen zijn vorm van kannibalisme'

TEL AVIV, 19 APRIL. Israel is doodsbang voor Palestijnse zelfmoordaanslagen. Ze zijn heel moeilijk te voorkomen en als ze plaatshebben, is het dodental meestal groot. De Israelische angst voor deze betrekkelijk nieuwe Palestijnse strijdmethode, die een grote vlucht nam na de moordaanslag vorig jaar februari door de Israelische kolonist Baruch Goldberg op biddende Palestijnen in de moskee in Hebron, is omgeslagen in afschuw.

De bekende Israelische schrijver Izhar Smilanski schreef gisteren een opmerkelijk artikel in het dagblad Ha'arets. Het stuk kan worden gezien als een barometer voor de angsten van heel veel Israeliërs. Smilanski vraagt zich af “of de Israeliërs de Arabieren eigenlijk wel kennen”. Voor hem was het wel duidelijk dat het vredesproces met veel moeilijkheden gepaard zou gaan, maar dit Palestijnse zelfmoordverschijnsel tart zijn zenuwen. “Hoe is het mogelijk dat zij (de Palestijnen) zonder hoorbare tegenspraak de zelfmoordstrijd aanvaarden. Hoe is het mogelijk dat ze er niet tegen in opstand komen als een kind tot een bom wordt gemaakt. Hoe is het mogelijk dat dit voor hun aanvaardbaar is alsof het om niets anders gaat dan een nieuw wapen waarop nog geen antwoord is gevonden.”, schrijft hij.

Smilanksi vervolgt: “Een samenleving die haar zonen voor zelfmoordstrijd inzet en dat ook nog beschouwt als het toppunt van vaderlandsliefde verwoest de noodzakelijke gemeenschappelijke basis van alle mensen, plaatst zich buiten de mensheid en kan geen gesprekspartner zijn. Er kan niet worden gesproken (onderhandeld) met een samenleving van kannibalen.”

In het artikel vraagt de Israelische auteur zich af of degenen die een mens tot een menselijke bom maken eigenlijk wel mensen zijn. “Kannibalisme mag niet op een lijn worden gesteld met patriottisme”, schrijft hij in Ha'arets. “Het is moeilijk te geloven dat dit de islam is, dat de Arabieren zo zijn, dat hun cultuur zo is.” De Arabieren die “anders” zijn, moeten volgens de schrijver opstaan, hun stem laten horen en overal waar dat kan, in kranten en in moskeeën, deze tot politieke ideologie wordende Palestijnse zelfmoordpartijen veroordelen.

Professor Ginat, een Arabist van de universiteit van Haifa, sprak gisteren in een vraaggesprek van een ernstige situatie omdat zelfmoord als wapen wortel aan het schieten is in de Palestijnse maatschappij. Volgens hem moet Israel zich snel wenden tot islamitische leiders in de Arabische wereld, inclusief Palestijnse leiders, om deze ontwikkeling te veroordelen. Ook de Egyptische president Hosni Mubarak heeft gisteren tegenover de Israelische minister van gezondheidszaken, Efraïm Sneh, zijn ongerustheid uitgesproken over de keuze van Hamas en de Islamitische Jihad voor zelfmoordacties tegen Israelische doelen.

De Egyptische leider is van oordeel dat het uitblijven van een definitieve oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict gevolgen zal hebben voor de Israels Arabische buurlanden; het zou moslim-fundamentalisten in Egypte op een idee kunnen brengen. Volgens Israelische kranten bemiddelen Egyptische diplomaten reeds enkele dagen, nog zonder succes, tussen het Palestijnse zelfbestuur en Hamas over onder meer het stopzetten van aanvallen tegen Israelische doelen.

    • Salomon Bouman