'Wegvervoer duurder ten gunste van Betuwelijn'

BRUSSEL, 19 APRIL. Om van de Betuwelijn een succes te maken moet het vrachtvervoer over de weg duurder worden gemaakt. Zonder ingrijpen van de overheid zal het goederenvervoer per spoor niet concurrend zijn ten opzichte van andere transportmiddelen.

Dit zegt de hoogste ambtenaar op spoorweggebied van de Europese Commissie, John Hugh Rees, vandaag in deze krant. Om het spoor een eerlijke kans te geven, zullen alle externe kosten van het vrachtvervoer over de weg - zoals milieuschade, geluidshinder, ongelukken en schade aan de weg - in rekening moeten worden gebracht, meent Rees.

Rees' pleidooi voor het duurder maken van vrachtvervoer om het spoorvervoer te stimuleren sluit aan bij het advies van de commissie-Hermans. Deze adviseerde het kabinet in januari de Betuwelijn aan te leggen, maar legde er de nadruk op dat de lijn pas rendabel kan worden als wegvervoer duurder wordt gemaakt.

Dit zogenoemde flankerend beleid ligt zeer gevoelig in het kabinet. Minister De Boer (milieu) toonde zich in januari verheugd over het aanpakken van het wegvervoer. Bij de VVD en bij de invloedrijke belangenorganisaties in de transportsector valt dat slecht. Minister Jorritsma (verkeer) zei begin dit jaar in de Tweede Kamer dat zij de files wil bestrijden door extra rijstroken voor vrachtwagens te reserveren en niet door het duurder maken van autobrandstof. Dit stemt overeen met het regeerakkoord, waarin is vastgelegd dat er voorlopig geen accijnsverhogingen komen.

    • Frank van Empel
    • Dick van Eijk