Rijkssubsidie voor welzijn sterk beknot

DEN HAAG, 19 APRIL. Welzijnsinstellingen krijgen in principe alleen nog subsidie als het om een kerntaak van de overheid gaat, de instelling een landelijke doelstelling heeft en er geen andere organisatie is die soortgelijke activiteiten uitvoert.

Dit kondigt staatssecretaris Terpstra (VWS) aan in een nota, waarin ze aangeeft hoe ze opgelegde bezuinigingen wil realiseren. Op het gebied van welzijn moet het ministerie, volgens het regeerakkoord, de komende drie jaar 75 miljoen gulden bezuinigen. Voor een aantal instellingen zullen daardoor de subsidies helemaal vervallen, voor andere zal alleen nog op projectbasis subsidiëring mogelijk zijn.

Enkele instellingen die geen structurele subsisdie meer krijgen zijn de Landelijke Contactraad, Stichting Omroep Allochtonen, de werkgroep Migranten en media van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Aide à Toute Détresse, Jad Achat en het NIVON (Nederlands instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk). Wel zullen zij voor concrete projecten steun kunnen krijgen. Stichting De Ombudsman krijgt helemaal geen rijkssubsidie meer, omdat de werkzaamheden die van uitvoerende aard zijn, volgens Terpstra niet tot de kerntaken van het rijk behoren.